جائو لی جیان: درهای باز چین گشوده‌تر خواهد شد
2022/11/01 10:29:59

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه 31 اکتبر در یک نشست خبری اعلام کرد که درهای باز به روی خارج از سیاست های اساسی ملی چین است. در گزارش بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین به روشنی به پیشبرد درهای باز در سطح بالا اشاره شده و بر ارتقای کیفیت و سطح همکاری در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری، ایجاد محیط مطلوب بازرگانی تاکید شده است که این به طور کامل نشانگر عزم راسخ چین در اجرای درهای باز در سطح بالا بوده است.

وی افزود: درهای باز چین گشوده‌تر خواهد شد و چین با توسعه با کیفیت بالاتر و درهای باز در سطح بالاتر، نیروی محرکه مستمر برای احیا و رشد اقتصاد جهان تزریق خواهد کرد.

  • 2022/11/01 10:29:59
  • GMT+08:00
  • /