رشد 10.9 درصدی در آمد بنگاههای اقتصادی مرکزی چین در 9 ماهه اول سال جاری میلادی
2022/10/26 11:21:35

براساس آمار منتشر شده در روز دوشنبه 25 اکتبر توسط کمیته نظارت و مدیریت اموال دولتی وابسته به شورای دولتی چین، در 9 ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد بنگاههای اقتصادی مرکزی چین با ثبات حرکت کرده و در این مدت درآمد این موسسات به 29 تریلیون یوان رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 10.9 درصد افزایش داشته است.

آمار نشان می دهد که در 9 ماه اول امسال، سود کل بنگاههای اقتصادی مرکزی 2.1 تریلیون یوان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 5.7 درصد افزایش یافته و سرعت رشد آن نسبت به ماه ژانویه تا ماه اوت 0.7 درصد افزایش داشته است. همچنین سود خالص کلی به 1.6 تریلیون یوان رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 4.7 درصد فزونی گرفته که سرعت رشد آن نسبت به ماه ژانویه تا ماه اوت 1 درصد بیشتر است. 

  • 2022/10/26 11:21:35
  • GMT+08:00
  • /