تمایل ایران برای بررسی مشترک با اوکراین پیرامون مساله پهپاد
2022/10/25 10:23:27

روز دوشنبه 24 اکتبر به وقت محلی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با اشاره به شایعه فروش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین بار دیگر تاکید کرد: ما هیچ سلاح و پهپادی به روسیه برای بکارگیری در جنگ با اوکراین به روسیه نداده و نخواهیم داد. وی افزود که ایران قصد دارد در نشست با اوکراین این مساله را مورد بررسی قرار دهد.

امیرعبداللهیان گفت: در تماس با آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفتم، کارشناسان نظامی ایران آماده اند با تیمی از کارشناسان نظامی اوکراین که ادعای استفاده از پهپاد ساخت ایران در جنگ اوکراین را دارند، در این باره به بررسی بپردازند.

  • 2022/10/25 10:23:27
  • GMT+08:00
  • /