قاطعانه در نبرد طولانی مدت علیه فساد پیروز می شویم
2022/10/24 16:13:44

وانگ جیان ‌شین، مدیر اداره تبلیغات کمیسیون ملی نظارت و کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب کمونیست چین، روز دو‌شنبه 24 اکتبر اعلام کرد که برای پیروزی قاطعانه در نبرد طولانی مدت علیه فساد، باید وضعیت فشار بالا را حفظ کرد؛ باید از تبدیل شدن کادرهای دولتی به سخنگو و عامل گروه های منفعت طلب و گروه های در پی قدرت جلوگیری کرد؛ باید "طمع کاران " در اطراف توده ها را به مجازات رساند؛ باید به بهبود سیستم و سازوکار جلوگیری از گسترش فساد پرداخت.

وانگ جیان ‌شین در کنفرانس مطبوعاتی در مورد گزارش بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین گفت که در ده سال گذشته، دستاوردهای مبارزه با فساد بسیار باشکوه و دست آوردهای آن چشمگیر بوده، اما وضعیت مبارزه با فساد همچنان سخت و پیچیده است. وی افزود: برای مبارزه با فساد، باید به بهبود سیستم مسوولیت، بهبود مکانیسم برای جلوگیری از گسترش فساد و  پوشش همه جانبه سیستم نظارت مقتدرانه بپردازیم.

  • 2022/10/24 16:13:44
  • GMT+08:00
  • /