کارشناس: مسیر چین برای مدرن‌سازی یک استراتژی مردم محور است
2022/10/24 15:16:34

دسیژن میِکرز یک پلت فرم جهانی برای تصمیم گیرندگان است تا بینش خود را در مورد رویدادهایی که جهان امروزی را شکل می دهند، به اشتراک بگذارند. الساندرو گلومبیفسکی تيكسيرا وزیر اسبق گردشگری برزیل و مشاور اقتصادی ویژه سابق رئیس جمهور این کشور در این پلتفرم، مقاله ای تحت عنوان «مسیر چین برای مدرن‌سازی یک استراتژی مردم محور است» منتشر کرد که به شرح زیر است.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین در بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (CPC) اظهار داشت که وظیفه اصلی این حزب ترویج رستاخیز ملت چین با مسیری چینی به سوی مدرن‌سازی و به گونه‌ای همه جانبه است.

به عبارت دیگر از نظر تکسیرا، چین با پیروی از رسومات چینی به مدرن‌سازی ادامه خواهد داد و به شکل جدیدی از تمدن بشری کمک می کند و مسیری الهام بخش برای سایر کشورها فراهم می سازد که متفاوت از مدرن‌سازی غربی است.

این وزیر اسبق برزیلی افزود که چین به‌عنوان کشوری که به مدرن‌سازی روی آورده است، از قلدری کشورهایی که زودتر به مسیر توسعه و نوسازی وارد شده‌اند رنج می‌برد، زیرا غرب رهبری انقلاب صنعتی را بر عهده گرفت و تغییرات شگرفی را در روابط تولیدی، رفتار متقابل و شیوه‌های تفکر ایجاد کرد، به همین جهت مردم چین تمایل دارند تا با تبدیل تاریخ ملی خود به تاریخ جهانی، از پدیده غرب زدگی به عنوان فرآیندی مترادف با مدرن‌سازی استفاده کنند. در واقع، اگرچه مدرنیزاسیون غربی باعث تبدیل شدن جوامع سنتی به جوامع صنعتی و شهری شده است، اما این مدرن‌سازی در نهایت سرمایه محور است و سرمایه (ثروت) تقریباً در مرکز همه چیز آن قرار دارد.

به گفته این مشاور سابق برزیلی، در مباحث بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین کاملا مشخص است که این کشور می خواهد مسیر دیگری را طی کند. چین پس از یک قرن اکتشاف بالاخره نوع جدیدی از مدرن‌سازی را یافته است که توسعه آزادانه و همه جانبه انسانی و رهایی انسان را به عنوان ارزش اساسی خود دنبال میکند.

تيكسيرا همچنین می‌افزاید که در دوران اخیر برخی از کشورهای غربی به رهبری آمریکا مشکلات منفی مکرری در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از جمله قطبی شدن، مادی گرایی، زوال اکولوژیک، گسترش و چپاول خارجی و سایر آسیب ها را تجربه کرده اند. ماهیت سرمایه داری تعیین می کند که بسیاری از جنبه های کشورهای غربی باید از منطق سلطه سرمایه پیروی کنند. در اصل، ماهیت سرمایه رسیدن به ارزش‌گذاری از طریق حرکت است. وقتی سود فضای بازار و نوآوری های تکنولوژیکی در مرحله خاصی اشباع می شود، سرمایه داری دچار مشکل می شود. پاسخ به هرج و مرج در دنیای امروز غرب را می توان در این مخمصه نهادین تحت سلطه سرمایه یافت.

از نظر الساندرو تيكسيرا مسیر چینی به سوی مدرن‌سازی با مدرنیته کلاسیک غربی و پست مدرنیته متفاوت است، اگرچه مدرن‌سازی یک روند جهانی و خواست مشترک همه مردم است، اما نمی توان و نباید آن را مجبور به یکنواختی کرد. به دلیل وجود شرایط تاریخی، فرهنگی و ملی متفاوت، نه یک مدل نوسازی مشخص و نه یک استاندارد جهانی برای نوسازی در جهان وجود دارد.

در ادامه تيكسيرا می افزاید که تلاش برای دستیابی به رفاه مشترک یکی از ویژگی های مسیر چینی به سوی مدرنیزه شدن است که نه تنها سرنوشت چین را تغییر داده، بلکه بر جهت گیری ارزشی و روند توسعه جهانی نیز تأثیر گذاشته است. مدرن‌سازی به سبک غربی بر مالکیت خصوصی ابزار تولید متمرکز است، در حالی که مسیر چینی برای مدرن‌سازی بر مالکیت عمومی تمرکز دارد و منفعت همه مردم را به عنوان هدف خود قرار داده و بر آن پایبند است.

تيكسيرا در آخر اینگونه تعبیر میکند که مسیر چینی به سمت مدرن‌سازی باعث شکسته شدن مدل تک‌گزینه‌ای مدرن‌سازی غربی میشود و الگوی جایگزینی را به صورت هماهنگ با محوریت انسانی و ترویج تمدن‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی ارائه می‌کند.

  • 2022/10/24 15:16:34
  • GMT+08:00
  • /