چین؛ نیروی محرکه رشد اقتصادی جهان
2022/10/24 15:22:34

«شی جین پینگ» رهبر چین در دیدار اخیر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست با خبرنگاران داخلی و خارجی، به توضیح مجدد عزم و اراده این کشور در مسیر اجرای سیاست اصلاحات و  گشایش  می پردازد و می گوید: «ما به شیوه ای تزلزل ناپذیر به تعمیق اصلاحات و اجرای سیاست اصلاحات و گشایش در همه ابعاد و همچنین ترویج تزلزل ناپذیر توسعه ای با کیفیت بالا و ایجاد فرصت هایی به مراتب بیشتر برای جهان از طریق توسعه خودمان خواهیم پرداخت».

استفاده از واژه «تزلزل ناپذیر» در سخنان رهبر چین را می توان نماد آمادگی حزب کمونیست برای رویارویی با آینده و جهان و در عین حال پاسخی به تردیدها و نگرانی های دنیا دانست چرا که پیگیری مسیر اصلاحات و گشایش توسط چین و به عبارتی پیشرفت این کشور، به معنای ایجاد فرصت های نامحدود برای جهان است.

همانطور که رهبر چین در سخنانش تاکید کرد که توسعه چین را نمی توان از جهان جدا دانست و پیشرفت دنیا نیز نیازمند چین است، با نگاهی به گذشته می توان شاهد نقش فعال چین در روند توسعه جهان بود. چین همواره عامل پایداری برای رشد و توسعه اقتصادی جهان بوده است.

میانگین نرخ رشد سالانه اقتصاد چین از سال 2013 تا 2021 میلادی، معادل 6.6 درصد تعریف شده که این درصد، به مراتب بالاتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا است که در بازه زمانی فوق، 2.6 درصد به ثبت رسید. میانگین نرخ رشد سالانه اقتصاد چین در این بازه زمانی، در عین حال از متوسط نرخ رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه که 3.7 درصد تعیین شد، بیشتر بوده است.

میانگین نرخ مشارکت چین در رشد اقتصادی دنیا در بازه زمانی 2013 تا 2021 میلادی نیز، معادل 38.6 درصد تعریف شده که از مجموع نرخ های مشارکت کشورهای عضو گروه هفت به مراتب بیشتر است.

با توجه به این آمار به راحتی می توان به این حقیقت پی برد که چین نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی دنیا محسوب می شود.

رهبر چین تاکید کرده است: « ما بعد از بیش از 40 سال تلاش بی وقفه در زمینه اجرای سیاست اصلاحات و گشایش، دو معجزه توسعه سریع اقتصادی و ثبات اجتماعی بلند مدت را خلق کرده ایم».

در حال حاضر، اقتصاد چین اقتصادی انعطاف پذیر و دارای پتانسیل های زیادی است و فضای کافی برای مانور را دارد. در شرایط فعلی و با وجود در هم تنیدگی تغییرات جهانی و اپیدمی قرن، یکجانبه گرایی و حمایت گرایی روز افزون و مواجهه پروسه جهانی سازی اقتصاد با جریان های ناخوشایند، آنچه ضرورت دارد این است که کشورهای مسئولیت پذیرتر در نقش الگو وارد میدان شوند.

در این بین، چین تلاش های بیشتری را در مسیر ارتقاء سطوح عالی گشایش در آینده عملی خواهد کرد و به تعمیق اصلاحات و گشایش و ترویج توسعه ای با کیفیت عالی خواهد پرداخت که نتیجه آن تقویت مزایای زنجیره صنعتی چین و بازار این کشور و متعاقب آن عرضه هر چه بیشتر محصولات برای جهان و همچنین تامین فرصت هایی به مراتب بهتر برای توسعه صنعتی دنیا خواهد بود.

  • 2022/10/24 15:22:34
  • GMT+08:00
  • /