فرصت‌های جهانی که مدرنیزاسیون به سبک چینی برای جهانیان به ارمغان می آورد
2022/10/24 14:48:23

«شی جین پینگ» رهبر چین در تاریخ 23 اکتبر برابر با اول آبان ماه، ضمن دیدار اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با خبرنگاران داخلی و خارجی تاکید کرد: «ما در حال آغاز سفر جدیدی در مسیر ساخت یک کشور سوسیالیستی مدرن در همه ابعاد و حرکت به سوی تحقق بخشیدن به دومین هدف صد ساله و در عین حال ترویج همه جانبه جوان سازی بزرگ ملت چین با مدرن سازی به سبک چینی هستیم». رهبر چین در سخنان خود به تشریح ماموریت محوری حزب کمونیست چین در عصر جدید و سفر جدید آن پرداخت و بر ضرورت تحقق بخشیدن به آرزوی مردم برای بهره مندی از یک زندگی به مراتب بهتر در واقعیت و ایجاد فرصت های بیشتر برای جهان از طریق توسعه و پیشرفت چین تاکید کرد.

برای درک چین امروزی، باید حزب کمونیست این کشور را درک کرد و شناخت. در جریان برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین که به تازگی به پایان رسیده است، مسیر پیش رو و راهنمای عملکردی چین در عصر جدید و سفر جدید این کشور به سوی محقق ساختن دومین هدف صد ساله آن مشخص گردید. در این بین، مدرنیزاسیون به سبک چینی به شدت مورد توجه ناظران بین المللی واقع شد.

در جریان برگزاری این کنگره، ویژگی ها و الزامات اساسی مدرنیزاسیون به سبک چینی مشخص گردید و برنامه های راهبردی جهت ساخت یک کشور سوسیالیستی مدرن در همه جهات و ترویج جوان سازی عظیم و همه جانبه ملت چین تعریف شد.

رهبر چین خطاب به خبرنگاران خارجی و داخلی تاکید کرد که مدرنیزاسیون به سبک چینی، نتیجه عملکرد و کاوش طولانی مدت حزب کمونیست و مردم چین است و اقدامی عظیم و دشوار محسوب می شود.

مسیر جدید مدرنیزاسیون چین که این کشور با موفقیت آن را در پیش گرفته، در مقایسه با مسیر قدیمی مدرنیزاسیون در غرب که سرمایه محور، دو قطبی و مادی گرا و وابسته به مادیات است، بسیاری از مشکلات موجود در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه بشری را حل کرده و در عین حال فرصت های جدیدی را نیز برای بشریت در زمینه محقق ساختن مدرنیزاسیون فراهم آورده است.

شی جین پینگ تاکید کرد: «ما باید در مواجهه با آینده، جهت خلق دستاورهای جدید تاریخی، به مردم تکیه کنیم. حزب کمونیست چین، حزبی سیاسی با آرمان هایی رفیع است که نه تنها آرزو دارد که مردم چین زندگی خوبی داشته باشند، بلکه آرزویش این است که مردم دیگر کشورها نیز از زندگی خوبی برخوردار گردند».

رهبر چین همچنین تاکید کرد که این کشور همواره ارزش های مشترک تمام بشریت را پیش گرفته و به ترویج ساخت جامعه ای با آینده مشترک برای بشریت ادامه داده است.

چین بدون جهان نمی تواند توسعه پیدا کند و جهان نیز نیازمند چین است. تسریع ساخت الگوی توسعه جدید با چرخه داخلی به عنوان بدنه اصلی و چرخه های دوگانه داخلی و بین المللی که یکدیگر را تقویت و یاری می کنند، ساخت یک سیستم اقتصادی سطح بالا برای بازار سوسیالیستی و ترویج سیاست درهای باز به سوی جهان، فضای گسترده تری را برای توسعه شرکت های مختلف فراهم می آورد.

دستاوردهای مهم بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین و اعلامیه رسمی رهبر چین، جهان را به درک هر چه بیشتر این نکته رسانده است که کلید مدیریت عالی امور چین، حزب کمونیست است. این حزب کمونیست چین است که کلید ساخت یک کشور سوسیالیستی مدرن در همه جهات و ارتقاء جوان سازی عظیم ملت چین در همه ابعاد محسوب می شود.

حزب کمونیست چین بعد از صد سال مبارزه، راه جدیدی را در پیش گرفته است. سفر جدید پیش روی این حزب، سفری است رویایی و سرشار از شکوه.

اعضای حزب کمونیست به گفته هایشان عمل می کنند. در جریان سفر جدید در مسیر ساخت یک کشور مدرن سوسیالیستی، حزب کمونیست چین مردم این کشور را با اعتماد و توانایی کامل رهبری می کند تا به خلق معجزه های جدید و بزرگ تری بپردازد که جهان را تحت تاثیر قرار خواهند داد و این رویکرد، نهایتا هم به توسعه هر چه بهتر و بیشتر چین ختم می شود و هم مزایای هر چه بیشتری را برای دنیا به ارمغان خواهد آورد.

  • 2022/10/24 14:48:23
  • GMT+08:00
  • /