اصلاحیه اساسنامه حزب کمونیست چین به تصویب رسید
2022/10/23 14:04:16

 

در جریان برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین که روز گذشته (شنبه 22 اکتبر/30 مهرماه) به پایان رسید، «اصلاحیه اساسنامه حزب کمونیست چین» تصویب شد.

 شرکت کنندگان در این نشست همچنین موافقت خود برای قرار گرفتن توسعه جدید اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چین در عصر جدید، پس از نوزدهمین کنگره ملی حزب را در اساسنامه حزب اعلام و در عین حال موافقت کردند که بر اساس وظایف اصلی حزب که در بیستمین کنگره ملی مطرح شده است، فرمول اهداف تعیین شده در منشور حزب تعدیل و اهداف راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی چین مشخص و در عین حال تصریح گردد که تا سال 2035، مدرن سازی سوسیالیستی به طور اساسی تحقق می یابد و تا اواسط قرن جاری، چین به یک کشور قدرتمند سوسیالیستی مدرن تبدیل می شود و به عبارت دیگر دومین هدف صد ساله چین تحقق می یابد.

 در این نشست همچنین تاکید شده است که موضوعاتی درباره وظایف اصلی حزب مبنی بر پیشبرد رستاخیز بزرگ ملت چین با مدرن‌سازی به سبک چینی، دستیابی تدریجی به رفاه مشترک مردم، اجرای نظریه نوآوری، همآهنگی، توسعه سبز، گشایش و اشتراکگذاری، تسریع ایجاد وضعیت جدید توسعه شامل هماهنگی بین چرخه دوگانه داخلی و بین المللی اقتصادی با محوریت چرخه داخلی و یاری این دو چرخه به یکدیگر، استفاده از نیروهای مستعد به عنوان اولین منابع جهت کمک به روند توسعه ای با کیفیت تر، کارآمدتر و همچنین پیشرفتی به مراتب عادلانه تر، پایدارتر و امن تر، در اساسنامه حزب قرار گیرد.

 شرکت کنندگان در این نشست، ضمن موافقت با اینکه موضوعاتی همچون اجرای دقیق و تزلزل ناپذیر سیستم یک کشور دو نظام و همچنین مخالفت و جلوگیری قاطع از " جدایی طلبی تایوان" نیز در اساسنامه حزب قرار گیرد، توافق کردند که ترویج ارزش مشترک بشر به معنای صلح، توسعه، انصاف، عدالت، دموکراسی و آزادی، پیشبرد ایجاد جهانی سرشار از صلح پایدار، امنیت عمومی، شکوفایی مشترک و دنیایی باز و فراگیر، پاک و زیبا نیز در اساسنامه حزب آورده شود.

  • 2022/10/23 14:04:16
  • GMT+08:00
  • /