حس امنیت چینی‌ها؛ اعتباربخش عملکرد حقوق بشری حزب کمونیست
2022/10/23 15:45:22

توسعه چین از بسیاری از جهات، جهان را حیرت زده کرده است؛ یکی از مهم ترین دستاوردهای شناخته شده جهانی چین، احساس امنیتی است که مردم این کشور از آن برخوردارند.

«ژو گانلو» از مقامات وزارت امنیت عمومی چین با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز مطبوعاتی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین،‌ تاکید کرد که این کشور، تا حد بسیار گسترده ای به عنوان یکی از امن ترین کشورهای جهان شناخته شده است.

تقویت احساس امنیت مردم همواره بخشی حیاتی از حکومیت چین تقلی شده است؛ چین در طول دهه گذشته،‌ دستاوردهای مهمی را در زمینه حفظ امنیت عمومی به دست آورده است به طوری که شاخص های مهمی از جمله پرونده های جنایی و حوادث امنیتی در این کشور تا حد بسیار زیادی روندی کاهشی داشته اند. نتایج نظرسنجی انجام شده توسط اداره آمار ملی این کشور نیز نشان می دهد که حس امنیت شهروندان چینی در سال 2021 میلادی به 98.6 درصد رسیده که نسبت به سال 2012، افزایشی 11 درصدی داشته است.

اینکه مردم چین روز به روز از زندگی در این کشور احساس امنیت بیشتری می کنند، به دولت چین بابت حمایت قاطعانه و اجرای کامل یک فلسفه مردم محور در عرصه توسعه تحت رهبری حزب کمونیست چین، اعتبار می بخشد. دولت چین با پایبندی به اصل اولویت قائل شدن برای مردم، اجرای سیاست های مؤثر و جامعی را جهت مقابله با عوامل تهدید کننده امنیت مردم در پیش گرفته است.

حس امنیت یکی از شاخص های حیاتی از وضعیت حقوق بشر یک کشور محسوب می شود. «شیائو وو» محقق مؤسسه حقوق بشر در دانشگاه علوم سیاسی و حقوق جنوب غربی چین، در مصاحبه با «گلوبال تایمز» تاکید کرده است که احساس رو به رشد امنیت مردم چین به طور کامل ثابت می کند که این کشور دستاوردهای عظیمی را در زمینه حفاظت از جان و دارایی مردم داشته و در عین حال تضمین کننده این حقیقت است که مردم چین از حقوق بشر گسترده و واقعی برخوردارند و این یک دستاورد تاریخی در دفاع از حقوق بشر برای چین به حساب می آید.

در مقایسه با وضعیت حقوق بشر مردم در چین، امنیت مردم آمریکا تحت تاثیر تهدیدی فزاینده قرار دارد. طبق نتایج یک بررسی انجام شده،‌ بیش از نیمی از آمریکایی ها حداقل یک بار در روز احساس خطر می کنند. چنین احساسی در مردم آمریکا تا حد بسیار زیادی ناشی از نگرنی های آنها از وقوع جرم و جنایت است در حدی که این موضوع، بعد از تورم، دومین موضوع نگران کننده برای رای دهندگان آمریکایی در انتخابات میان دوره ای پیش رو محسوب می شود.

کارشناسان در پرداختن به احساس نگرانی روز افزون مردم آمریکا به عوامل مختلفی اشاره کرده اند که از جمله آنها می توان به پاندمی کووید-19، خشونت های تسلیحاتی، اقتصاد ضعیف، تورم بالا و ... در این کشور اشاره کرد. این در حالیست که دولت ناکارآمد آمریکا نیز مقصر حس نگرانی روز افزون مردم این کشور است. بدیهی است که دولت آمریکا حفاظت از جان مردم خود را اولویت نمی داند و همین امر منجر به بروز انواع رویدادهای غم انگیز در این کشور می گردد.

در شرایطی که چین دستاوردهایش در زمینه حفاظت از امنیت مردم را جشن می گیرد، آمریکا با آشوب ها و هرج و مرج های شدیدی در زمینه حقوق بشر مواجه است. تفاوت چشمگیری در درک اهمیت حقوق بشر بین دولت چین و آمریکا وجود دارد.حقیقت این است که دولت آمریکا اغلب، بی ارادگی و تنبلی خود را در انجام اقداماتی جهت پیشبرد وضعیت حقوق بشر به تصویر کشیده است.

این در حالیست که دولت چین درکی به مراتب فعال تر و ملموس تر از حقوق بشر دارد به طوری که دولت چین از یک طرف، در نقش سازمان دهنده و سازنده در زمینه دفاع از حقوق بشر مردم خود وارد میدان می شود و وظایفش را به عنوان رهبر انجام می دهد و از سوی دیگر، برای جان انسان به عنوان عنصر کلیدی حقوق بشر ارزش قائل است.

تمام مردم جهان درست مانند شهروندان چینی شایسته برخورداری از حق زندگی در یک محیط امن هستند. این در حالیست که متاسفانه چنین حقی، در برخی کشورها از جمله آمریکا صرفا امیدی واهی برای مردم است.

دولتی که واقعا به فکر مردم خود باشد، باید به دنبال راهی جهت حفاظت کارآمد از جان مردم و امنیت آنها باشد نه اینکه صرفا شعار بدهد. دولتی که حقیقتا به فکر مردمش است، باید این حقیقت را درک کند که بدون تامین امنیت برای مردم، رؤیای مردم نهایتا به کابوس آنها تبدیل خواهد شد.

 

 

 

 

  • 2022/10/23 15:45:22
  • GMT+08:00
  • /