آغاز نشست پایانی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین
2022/10/22 09:15:12

پیش از ظهر  شنبه 22 اکتبر، نشست پایانی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین به ریاست شی جین پینگ  آغاز شد.

  • 2022/10/22 09:15:12
  • GMT+08:00
  • /