«توسعه صلح‌آمیز چین»؛ فرصتی همیشگی برای تحقق رفاه جهانی
2022/10/21 15:08:18

این بیانیه مبنی بر اینکه چین همواره به هدف سیاست خارجی خود در مسیر حفظ صلح جهانی و ارتقاء توسعه مشترک و همچنین به ترویج ساخت جامعه ای با آینده مشترک برای بشریت پایبند بوده است، بحث و گفتگوهای داغی را در قالب گزارش مجمع عمومی سازمان ملل در میان جامعه جهانی به راه انداخته است.

تحلیلگران عموما بر این باورند که چنین بیانیه ای نماد اراده و اعتقاد چین به ترغیب مسیر پیشرفت و مدرنیزاسیون صلح آمیز است و در عین حال نشان می دهد که حزب کمونیست چین به تلاش خود برای ایفای نقش های مشارکتی به مراتب عظیم تر در مسیر تحقق بخشیدن به صلح و پیشرفت و رفاه جهانی ادامه خواهد داد.

چین تنها در طول چند دهه با دستیابی به دو معجزه پیشرفت سریع اقتصادی و ثبات اجتماعی بلند مدت، توانسته است به تکمیل پروسه صنعتی سازی خود بپردازد آن هم در شرایطی که تکمیل این پروسه در کشورهای توسعه یافته، صدها سال زمان برده است. چنین دستاوردی برای پکن حاصل سخت‌کوشی مردم چین تحت هدایت حزب کمونیست این کشور و در عین حال نتیجه پایبندی همیشگی حزب حاکم چین به پیشروی مطابق با زمان و پایبندی به مسیر توسعه صلح آمیز است.

پایبندی پکن به پیشروی در مسیر توسعه مسالمت آمیز نه تنها به چین این اجازه را می دهد تا به سمت مدرن‌سازی قدم بردارد، بلکه در عین حال انرژی فوق العاده مثبتی را نیز به توسعه و صلح جهانی تزریق می نماید. چین همواره اقدامات ملموسی را جهت حفاظت از صلح جهانی و ارتقاء توسعه مشترک عملی کرده است.

چین با حفظ هنجارهای اساسی مربوط به روابط بین الملل، محافظت از عدالت و انصاف بین المللی، ترویج ساخت یک اقتصاد آزاد و باز جهانی، پایبندی به چند جانبه گرایی واقعی، هیچ گاه به دنبال سلطه جویی و هژمونی و درگیر کردن خود در بحث اکسپانسیون نبوده است؛ پیشروی در چنین مسیری انتخاب همیشگی چین بوده است.

صلح، مقدمه توسعه و پیشرفت، تضمینی برای محقق گشتن صلح است.

در حال حاضر چین در حال حرکت به سوی ساخت یک کشور قدرتمند سوسیالیستی مدرن و تحقق بخشیدن به دومین هدف صد ساله خود است.

طبق این گزارش، چین به سیاست اصلی دولت خود مبنی بر گشایش، ترغیب پایدار استراتژی درهای باز و سود متقابل و برد-برد و همچنین تامین همیشگی فرصت هایی جدید برای جهان از طریق توسعه جدید پایبند است. این بدان معناست که تحت هدایت طرح توسعه جدید، چین و جهان تعاملاتی به مراتب مفیدتر را شکل خواهند داد.

سپتامبر سال گذشته میلادی بود که «شی جین پینگ» رهبر چین ضمن حضور در مناظره عمومی هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل، به ارائه یک ابتکار توسعه جهانی پرداخت که محور آن، ارتقاء توسعه مشترک و ساخت جامعه ای با آینده مشترک در مسیر پیشرفت جهانی بود.

ابتکار توسعه جهانی یکی دیگر از کمک های چین در مسیر حل و فصل مشکلات موجود در مسیر توسعه جهان محسوب می شود که نقش یک شتاب دهنده را در مسیر پیشبرد  دستور کار توسعه پایدار 2030 سازمان ملل ایفا می کند.

مسیر توسعه مسالمت آمیزی که چین در آن قدم گذاشته، عبارت است از «توسعه فردی در ضمن حفظ صلح جهان، حفظ هر چه بهتر صلح جهان و ارتقاء توسعه مشترک از طریق توسعه فردی». حزب کمونیست چین در طول حرکت به سوی ساخت یک کشور مدرن، به توسعه خود و منفعت رساندن به جهان ادامه می دهد.

حزب کمونیست چین حزبی است که بدنبال محقق ساختن شادی و خوشبختی برای مردم این کشور است و در عین حال در مسیر تحقق بخشیدن به پیشرفت بشر نیز تلاش می کند.

 

 

 

 

 

  • 2022/10/21 15:08:18
  • GMT+08:00
  • /