تعداد کشورهایی که با چین روابط دیپلماتیک برقرار کرده اند از 172 به 181 در ده سال گذشته افزایش یافته است
2022/10/20 16:50:51

ماجائوشو معاون وزیر امور خارجه چین،  در کنفرانس مطبوعاتی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین گفت که در 10 سال اخیر، دیپلماسی چین به عنوان کشور بزرگ  به دستاوردهای تاریخی همه جانبه دست یافته است و تعداد کل کشورهایی که با چین روابط دیپلماتیک برقرار کرده اند از 172 به 181 افزایش یافته است.  تعداد کشورها و سازمان های منطقه ای در سراسر جهان که با چین روابط دوستی دارند نیز از 41 تا 113 افزایش یافته است.

این مقام چینی ارزود در حال حاضر، نفوذ بین‌المللی و قدرت شکل‌دهی چین به طور قابل توجهی بهبود یافته است و چین با وسعت، عمق و قدرت بی‌سابقه‌ای در مدیریت جهانی مشارکت داشته و به ستون اصلی حفاظت از چندجانبه‌گرایی تبدیل شده است. تصویر چین به عنوان یک کشور مسوولیت پذیر در بین مردم محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.

  • 2022/10/20 16:50:51
  • GMT+08:00
  • /