مبارزه با فساد؛ کلیدواژه‌ مهم درک جهان از عملکرد حزب کمونیست چین
2022/10/19 17:44:14

«شی جین پینگ» دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در گزارش خود به بیستمین کنگره ملی حزب تاکید کرد که به منظور هدایت تزلزل ناپذیر و جامع حزب و جهت پیشبرد هر چه بیشتر پروژه جدید و بزرگ حزب در عصر جدید، باید مبارزه پیوسته‌ای علیه فساد صورت گیرد تا بدنبال آن پیروزی قاطعی به دست آید.

از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، بیش از 4648 پرونده توسط ارگان‌های انضباطی و نظارتی مورد بررسی قرار گرفته و از بیش از 200 هزار کادر در تمام سطوح، تحقیق به عمل آمده و این موارد مورد بررسی و یا مجازات واقع شده‌اند.

مبارزه بی سابقه حزب کمونیست علیه فساد، یک پیروزی همه جانبه محسوب می‌شود و یک همبستگی جامع را به تصویر می کشد.

مردم چین به این درک رسیده اند که فساد در مقایسه با ده سال گذشته روندی کاهشی داشته است که این روند، نمادی واقعی از یک پیروزی جامع در نبرد علیه فساد در سطح اجتماعی محسوب می گردد؛ امروزه اختلافات مربوط به فساد کمتر در سطح جامعه چین به چشم می خورد که این امر نیز نشان می دهد فعالیت های ضد فساد حزب کمونیست در این کشور در مقایسه با گذشته، مقبول تر و کاربردی تر واقع شده اند. حقایق موجود مردم چین را متقاعد ساخته است که این امکان وجود دارد که اقدامات ضد فساد در این کشور به صورت کامل، صرف نظر از منطقه و یا زمینه و چه در دوران خدمت به کار و یا بازنشستگی افراد و به شیوه ای صریح عملی گردند.

حقیقت این است که بسیاری از مردم چین ده سال پیش درباره توانایی حزب کمونیست این کشور در مبارزه کامل علیه فساد، تردید داشتند و حتی تصور می کردند که رویکرد حزب در این مسیر، رویکردی ناپایدار است.

فساد یک بیماری مزمن محسوب می شود که هزاران سال است در جامعه بشری وجود دارد و ریشه کن نشده است. فساد، مشکل مشترک پیش روی کشورهای دنیا به ویژه در طول اجرای پروسه صنعتی شدن است.

سؤال اینجاست که حزب کمونیست چین چگونه می تواند مشکل فساد را حل و فصل نماید؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که عدم جسارت افراد در چین برای ارتکاب فساد، روز به روز بیشتر خود را نشان داده و آگاهی مردم برای دوری از فساد نیز هر روز به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

مبارزه با فساد کامل ترین انقلاب فردی محسوب می شود. در حقیقت، تعداد بسیار زیادی از کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات موجود در مسیر حل مشکل فساد، دچار آشوب سیاسی شده اند که متعاقب آن، توسعه اقتصادی و اجتماعی اشان رکود پیدا کرده است.

این در حالیست که احزاب سیاسی غرب به طور عموم از سرمایه جدایی ناپذیرند به طوری که اقدام به قانونی سازی فساد و ترویج آن، همان چیزی است که بسیاری از مردم در سیاست غرب سراغ دارند!

در چنین شرایطی، دستاوردهای عظیم حزب کمونیست چین در مبارزه با فساد از طریق تکیه بر برتری های نهادی و امتیازات مربوط به حاکمیت قانون آن در عصر جدید، نه تنها دستاوردی تاریخی به حساب می آید، بلکه از اهمیت چشمگیر جهانی نیز برخوردار است.

در طول ده سال گذشته، میزان رضایت مردم چین از ساخت یک دولت پاک و سالم و عملکرد ضد فساد این دولت از 75 درصد به 97.4 درصد رسیده و روندی صعودی داشته است. در طول اجرای پروسه مبارزه با فساد در چین، بسیاری از سوء برداشت ها و سوء تفاهم ها اصلاح شده و توهم «ترفیع شغلی و ثروت» و این توهم که مقام مسئول می تواند ثروتمند گردد، از بین رفته است.

دلیل اینکه حزب کمونیست چین می تواند به مبارزه داخلی با فساد بپردازد، نه تنها شجاعت این حزب بلکه به دلیل ماهیت و طبیعت آن است چرا که حزب کمونیست، نماینده منافع اساسی و اصولی اکثریت قریب به اتفاق مردم چین محسوب می شود و بدنبال تامین هیچ منفعت خاصی برای خود نیست و هیچ گاه نماینده هیچ گروه ذینفع و یا گروه های قدرتمند و یا طبقه برتر نبوده است.

حزب کمونیست چین این شجاعت سیاسی را دارد تا از هزاران نفر از مردم خود دفاع کند و به جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری اش خدمت برساند. این ویژگی حزب کمونیست چین نه تنها نماد صریحی از انگیزه و ماهیت آن است، بلکه یک نشان مهم جهت درک عملکرد این حزب در عصر جدید به حساب می آید.

 

 

 

 

  • 2022/10/19 17:44:14
  • GMT+08:00
  • /