دموکراسی مردمی در کل فرایند ضامن مالکیت مردم چین بر کشور است
2022/10/19 11:40:31

بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین 16 اکتبر گشایش یافت. شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در گزارش خود به این کنگره به نمایندگی از نوزدهمین کمیته مرکزی حزب، توضیحات جامع درباره ویژگی ها و مزایای دموکراسی مردمی در کل فرایند را ارائه داد و جهت توسعه دموکراسی سوسیالیستی چین در عصر جدید را مشخص کرد. این گزارش نیز دریچه ای مهم برای جامعه بین المللی به منظور رصد کیفیت دموکراسی چین تلقی می شود.

دموکراسی مردمی در کل فرایند چیست؟ این یک خلاقیت بزرگ حزب کمونیست چین برای متحد کردن و هدایت مردم به منظور دنباله روی، توسعه و تحقق دموکراسی است. ماهیت این نوع دموکراسی، دموکراسی سوسیالیستی و طرف اصلی آن شامل همه مردم چین می شود و مشخصات و مزایای آن در این نکته یعنی «دموکراسی در کل فرآیند» نهفته است. این الگوی دموکراسی همه جوانب دموکراسی شامل انتخابات، مشورت، تصمیم گیری، مدیریت و نظارت را در برگرفته و باعث می شود که مسوولان امور سیاسی و اجتماعی کشور در هر مرحله از کار خود صدای مردم را شنیده و به خواست آن ها پاسخ دهند. با اجرای این الگوی دموکراسی در چین، این فرصت پیش خواهد آمد که مفهوم «مالکیت مردم بر کشور» واقعا محقق شود.

«دموکراسی مردمی حیات سوسیالیسم و جنبه جدایی ناپذیر از یک کشور سوسیالیستی مدرن در همه ابعاد است». باید سامانه نظام ها برای تضمین مالکیت مردم بر کشور تکمیل شود و الزاماتی برای تقویت تضمین مالکیت مردم بر کشور از طریق نظام ها، توسعه دموکراسی مشورتی، توسعه دموکراسی در سطح مردمی و تحکیم و توسعه جبهه اتحاد ملی و میهن پرستی و دیگر الزامات لازم مطرح شود تا جهت توسعه دموکراسی مردمی در کل فرایند مشخص شود.

از منظر نظام های ضامن دموکراسی مردمی در کل فرایند نیز باید دید که نظام مجلس ملی نمایندگان خلق، یک نظام مهم اجرای دموکراسی مردمی در کل فرایند است. همچنین باید دید، دموکراسی مشورتی یکی از اشکال منحصر به فرد سیاست سوسیالیستی دموکراتیک چین است. این در حالیست که دموکراسی در واحدهای اساسی کشور نیز سنگ بنای مهم دموکراسی مردمی در کل فرایند تلقی می شود. دموکراسی صرف یک عبارت برای زیبا جلوه دادن مسایل نیست، بلکه این دموکراسی باید حل کننده نیازهای مردم باشد.

در ده سال گذشته، از ریشه کنی فقر مطلق و ساخت جامعه ای نسبتا مرفه تا آغاز فرایند ساخت یک کشور مدرن سوسیالیستی به روش همه جانبه و تلاش ها برای تحقق رفاه همگانی، دموکراسی مردمی در کل فرایند، نشاط و انرژی شایسته خود را نشان داده است.

جهان از تنوعات بسیار برخوردار است و مدل دموکراسی نیز هرگز یکنواخت نبوده است. تنها نظام های دموکراتیکی که ریشه در خاک کشور داشته باشند و با شرایط عینی کشور سازگار باشند، قابل اعتمادترین و موثرترین نوع دموکراسی به شمار می آیند. در جریان ساخت یک کشور سوسیالیستی مدرن به روشی همه جانبه در چین، حزب کمونیست چین همچنان مثل گذشته برای توسعه دموکراسی مردمی در کل فرایند و تضمین مالکیت مردم بر کشور و غنی سازی محتوای تمدن سیاسی بشر، به تلاش های خود ادامه خواهد داد.

  • 2022/10/19 11:40:31
  • GMT+08:00
  • /