برگزاری دومین جلسه هیات رئیسه بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین به ریاست شی جین پینگ
2022/10/19 10:20:43

 هیات رئیسه بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین 18اکتبر/ 26 مهر دومین نشست خود را  در تالار بزرگ خلق  پکن برگزار  کرد. رفیق شی جین پینگ ریاست این جلسه را برعهده گرفت. 

در این نشست پیش نویس یک قطع نامه در مورد گزارش نوزدهمین کمیته مرکزی  حزب، پیش نویس یک  قطع نامه در مورد گزارش کار نوزدهمین کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب  و پیش نویس قطع نامه ای در مورد «منشور حزب کمونیست چین (اصلاحیه)» برای بحث بین همه هیات ها تصویب شد.

چن شی، معاون دبیرکل جلسه، فهرست پیشنهادی نامزدها برای عضویت و اعضای جایگزین بیستمین کمیته مرکزی و اعضای کمیسیون مرکزی بازرسی انضباط را معرفی کرد. در این جلسه فهرست پیشنهادی نامزدها برای عضویت و اعضای جایگزین بیستمین کمیته مرکزی و کمیسیون مرکزی بازرسی  انضباط تصویب و برای رسیدگی به همه هیات ها ارائه شد.

این جلسه روش انتخابات که توسط هیات ها مورد بررسی قرار گرفته بود را به تصویب رساند . در این نشست همچنین فهرست ناظران رای گیری و ناظر کل تصویب شد که هنگام برگزاری  انتخابات رسمی برای تصویب به کنگره ملی ارائه خواهد شد.

 

  • 2022/10/19 10:20:43
  • GMT+08:00
  • /