اهمیت جهانی مدرنیزاسیون به سبک چینی
2022/10/18 14:17:34


  بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین به طور رسمی در پکن در حال برگزاری است. در گزارش ارائه شده توسط «شی جین پینگ» رهبر عالی چین، مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها، قضاوت‌ها و ایده‌های جدید مطرح شده که بحث‌های داغی را در میان نمایندگان شرکت کننده در این نشست و محافل مختلف جامعه برانگیخته و به سوژه‌هایی داغ در رسانه‌ها تبدیل شده است. یکی از این مباحث داغ «مدرنیزاسیون به سبک چینی» است که مورد توجه قرار گرفته است.

شی جین پینگ در گزارش خود به بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین اعلام کرد: از این به بعد وظیفه اصلی حزب کمونیست چین متحد کردن و رهبری مردم تمام اقوام در سراسر کشور برای ساختن یک قدرت سوسیالیستی مدرن به شیوه‌ای همه جانبه، تحقق دومین هدف صدساله و ترویج جامع رستاخیز بزرگ ملت چین با مدرن سازی به سبک چینی است.

وی همچنین ویژگی‌ها و الزامات ضروری مدرنیزاسیون به سبک چینی را به طور جامع تشریح کرد.

با توصیف شی جین پینگ، سیمای سه بعدی مدرنیزاسیون چین بر روی کاغذ ترسیم شده که نه تنها با شرایط ملی چین منطبق است، بلکه چشم انداز جهانی آن دارای خرد، اعتماد به نفس و قابل دسترسی است.

پیش از هر چیز مدرنیزاسیون به سبک چینی از مدرنیزاسیون غربی پیشی گرفته و نظریه مدرنیزاسیون جهان را بازنویسی کرده است. از نظر تاریخی مدرنیزاسیون در کنار تمدن صنعتی غرب خود را نمایان ساخته، اما به دلیل وضعیت متفاوت  کشورهای مختلف، راه دستیابی به مدرنیزاسیون نیز متفاوت است. مدرنیزاسیون به سبک چینی یک نوسازی با جمعیتی عظیم است که بر ثروتمند شدن مشترک همه مردم، هماهنگی تمدن مادی و تمدن معنوی، همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت و مسیر توسعه مسالمت آمیز تأکید دارد. مدرنیزاسیون به سبک چینی مسیر قدیمی  نوسازی سرمایه محور غرب، نوسازی قطبی شده، نوسازی مادی‌گرایانه و چپاول‌محور را کنار گذاشته است. در مقایسه با نوسازی غربی، مدرنیزاسیون به سبک چینی با دوران‌ها همگام است و الزامات توسعه پایدار در جهان امروز را برآورده می‌کند.

دوم، مدرنیزاسیون به سبک چینی تجربه مهمی را برای کشورهای عقب‌مانده از دستیابی به نوسازی فراهم می‌کند و راه‌های مدرن سازی کشورهای در حال توسعه را گسترش می‌دهد. عملکردهای مدرن سازی چین در سال‌های گذشته به جامعه بین‌المللی نشان داده به این گونه که حتی اگر یک کشور جامانده از شرایط، توسعه‌ای مشابه کشورهای پیشرو را ندارد، زمانی که اهداف خود را مشخص و به طور مستقل بر اساس شرایط ملی خود فعالیت کند، می‌تواند بدون تکیه بر چپاول استعماری به جهش در توسعه دست یابد. این امر انتخاب‌ها و ارجاعات جدیدی را برای کشورهای دیگر فراهم می‌کند، کشورهایی که می‌خواهند با تلاش‌های خود به دنبال توسعه باشند.

در تاریخ ملت چین، مدرنیزاسیون آرزوی دیرینه چندین نسل بوده است؛ در تاریخ توسعه انسانی، جمعیت کل کشورها و مناطق توسعه یافته‌ای که تا کنون صنعتی سازی را به پایان رسانده‌اند، از یک میلیارد نفر فراتر نمی‌رود. حزب حاکم چین هدف بزرگی که کل جمعیت 1.4 میلیاردی را به یک جامعه مدرن می‌رساند، مطرح کرده است. این جعیت بیشتر از مقیاس کل کشورهای توسعه یافته موجود است به گونه‌ای که نقشه جهان مدرن را به طور کامل بازنویسی خواهد کرد و یک رویداد بزرگ و تاثیرگذار در تاریخ بشر محسوب می‌شود.

پس از اجرای سیاست اصلاحات و گشایش در  طول ۴۰ سال گذشته، چین دو معجزه توسعه سریع اقتصادی و ثبات اجتماعی درازمدت را ایجاد کرده است.

از حالا تا اواسط  قرن جاری کمتر از 30 سال باقی مانده است. اما آیا چین قادر خواهد بود در 30 سال آینده معجزات جدیدی در تاریخ توسعه انسانی ایجاد کند؟ «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور ایران چندی قبل در مصاحبه اختصاصی با رادیو و تلویزیون مرکزی چین گفت: «من اطمینان دارم با مدیریت مدیران امروز در چین و با پشتکار مردم چین که معروف به تلاش و فعالیت‌های خستگی ناپذیر هستید، می‌توانید با خلاقیت و با ابتکار عمل عرصه‌های مختلفی در دنیا دنبال کنید و با همکاری و همراهی مردم منطقه گام‌های بلندی را در جهت پیشرفت چین در عصر جدید بردارید.»

ساختن یک کشور سوسیالیستی مدرن در ابعاد مختلف، امری  بزرگ و دشوار با آینده‌ای روشن و راه درازی در پیش است. پنج سال آینده یک دوره بسیار مهم برای چین در شروع به ساخت یک کشور سوسیالیستی مدرن به شمار می‌رود. شی جین پینگ در حاشیه بیستمین کنگره ملی حزب هنگام گفتگو با شرکت کنندگان تاکید کرد که مدرنیزاسیون به سبک چینی در سرزمین چین ریشه دوانده و با واقعیت چین منطبق است. ما باید با قاطعیت ماموریت و وظیفه ترویج رستاخیز بزرگ ملت چین با مدرن سازی به سبک چینی را برعهده گیریم. مهم ترین کار در حال حاضر این است که  آستین‌ها را بالا بزنیم و  سرسختانه کار کنیم، گام به گام تصمیمات مهم و بزرگ اتخاذ شده در بیستمین کنگره ملی حزب را عملی کنیم تا ثمرات آن به بار بنشیند.

 

  • 2022/10/18 14:17:34
  • GMT+08:00
  • /