هشدار وزیر بهداشت آلمان درباره ورشکستگی بیمارستان‌ها به دلیل هزینه‌های بالای انرژی
2022/10/17 10:06:38

وزیر بهداشت آلمان درباره ورشکستگی بیمارستان‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و قیمت‌های بالای دارو و مواد غذایی هشدار داد.

به گزارش "ان تی وی" آلمان، افزایش هزینه های انرژی و قیمت های بالای دارو و مواد غذایی بیمارستان های آلمان را هم تحت فشار قرار داده است. "کارل لاوترباخ"، وزیر بهداشت آلمان هشدار داد که اولین تعطیلی ها بدون کمک دولتی اتفاق می افتد. وی افزود: برای جلوگیری از ورشکستگی ها، باید واکنش شدید نشان داد.
وزیر بهداشت فدرال آلمان از خطر واقعی ورشکستگی بیمارستان ها در نتیجه بحران انرژی و تورم سخن گفته و در گفتگویی با آ ار دی آلمان گفت: اگر ما به سرعت و واقعاً شدید واکنش نشان ندهیم، تعطیلی‌ها رخ خواهد داد. وی روز سه شنبه با کریستین لیندنر، وزیر دارایی برای کمک های دولتی بیشتر در این زمینه مذاکره خواهد کرد.
این وزیر آلمانی در مورد تقاضا ها برای یک صندوق ویژه به طور خاص برای بیمارستان ها، مشابه با صندوق 100 میلیاردی برای هزینه های نظامی اضافی ابراز تردید کرد. وی گفت: ما نمی توانیم برای هر منطقه صندوق خاصی معرفی کنیم.
در آغاز هفته، انجمن بیمارستان های آلمان خواستار اقدامات سیاسی سریع برای بهبود اوضاع شده و اعلام کرد در غیر این صورت خطر بسته شدن بسیاری از بیمارستان ها به دلیل شرایط اضطراری اقتصادی وجود دارد. بر این اساس سقف کلی قیمت گاز فقط در ماه مارس کمک کافی نیست. دو سوم افزایش هزینه های کشف نشده ناشی از افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، دارویی، غذا و خدمات و تنها یک سوم به دلیل هزینه های بالای انرژی بوده است. مجموع شکاف بودجه در سال‌های 2022 و 2023 به 15 میلیارد یورو می‌رسد.

  • 2022/10/17 10:06:38
  • GMT+08:00
  • /