تلاش چین برای پیشبرد ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک انسان
2022/10/17 10:37:17

روز یک شنبه 16 اکتبر بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پکن گشایش یافت. شی جین پینگ به نمایندگی از نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گزارشی را به این نشست ارائه کرد و گفت:  چین همواره به هدف سیاست خارجی حفظ صلح جهانی و ترویج توسعه مشترک پایبند بوده و متعهد به ترویج ایجاد جامعه ای با سرنوشت مشترک انسان است و از همه کشورهای جهان درخواست می کند تا ارزش های مشترک همه بشریت مبنی بر صلح، توسعه، انصاف، عدالت، دموکراسی و آزادی را ترویج و گسترش دهند.

شی جین پینگ خاطرنشان کرد که عصر کنونی به شکلی بی سابقه در حال تغییر است. از یک سو، روند تاریخی صلح، توسعه، همکاری و برد- برد مقاومت ناپذیر است. از سوی دیگر، استیلاجویی، هژمونی و سلطه جویی ها آسیب می رسانند.

(14 اکتبر سال 2021، واکسن کرونا اهدا شده توسط چین به کامبوج وارد فرودگاه بین المللی پنوم پن کامبوج شد)

شی جین پینگ  تاکید کرد: چین  سیاست خارجی مستقل، صلح آمیز و غیر وابسته را به اجرا می رساند و همواره بر اساس واقعیت، موضع و سیاست خود را پیش می گیرد و ضمن دفاع از هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل، رعایت انصاف و عدالت بین‌المللی، قاطعانه با هر گونه سلطه طلبی و سیاست زورگویانه، ذهنیت جنگ سرد، مداخله در امور داخلی سایر کشورها و استانداردهای دوگانه مخالفت می کند. چین هرگز به دنبال هژمونی و سلطه جویی نیست. 

وی خاطر نشان کرد که چین به اصول پنج گانه همزیستی مسالمت آمیز پایبند است، ایجاد نوع جدیدی از روابط بین الملل را ترویج می کند و مشارکت های جهانی را تعمیق و گسترش می دهد. همچنین به ترویج هماهنگی و تعامل مثبت بین قدرت‌های بزرگ پرداخته و بر سیاست دیپلماتیک حاکی از دوستی، صمیمیت، منفعت متقابل و فراگیری و حسن همجواری پایبند است. با ایده واقع‌گرایی، دوستی، صداقت و مفهوم صحیح درستکاری و منافع، همبستگی و همکاری با کشورهای در حال رشد را تقویت می بخشد و از منافع مشترک کشورهای در حال رشد دفاع می کند.

(11 ژانویه سال 2017، مومباسا، کنیا، مردم محلی در کنار اولین دسته از لوکوموتیوهای دیزلی راه آهن مومباسا- نایروبی ساخته شده توسط چین، شادی کردند)

شی جین پینگ خاطرنشان کرد که چین به سیاست اساسی مبنی بر گشایش پایبند است، قاطعانه استراتژی بازگشایی با منافع مشترک و برد-برد را دنبال می کند، آزادسازی و تسهیل تجارت و سرمایه گذاری را ترویج کرده، همکاری های دوجانبه، منطقه ای و چندجانبه را به پیش سوق می دهد و هماهنگی سیاست های کلان بین المللی را ارتقا می بخشد. چین با حمایت گرایی و تحریم یک جانبه و فشار حداکثری مخالف است. چین مایل است سرمایه گذاری منابع را در همکاری های توسعه جهانی افزایش دهد، به کاهش شکاف بین شمال و جنوب بپردازد و قاطعانه از کشورهای در حال توسعه برای تسریع توسعه خود حمایت و به آن ها کمک کند.

 (12 مارس 2020، سه هزارمین قطار باری چین- اروپا از مرکز راه آهن ارومچی حرکت کرد)

شی جین پینگ در این گزارش گفت که چین ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی را مطرح کرده است و مایل است برای اجرای آن با جامعه بین المللی همکاری کند. چین صمیمانه از همه کشورهای جهان می‌خواهد تا ارزش‌های مشترک همه بشریت مبنی بر صلح، توسعه، انصاف، عدالت، دموکراسی و آزادی را ترویج کرده، به درک و آشنایی متقابل بین مردم همه کشورها کمک کنند، به تنوع تمدن‌های جهانی احترام بگذارند و با تبادلات بین تمدن ها از بیگانگی بین تمدن ها فراتر روند،  با یادگیری متقابل تمدن ها از برخورد تمدن ها فراتر روند و با همزیستی تمدن ها از برتری تمدن ها فراتر روند و به طور مشترک چالش های مختلف جهانی را حل کنند.

  • 2022/10/17 10:37:17
  • GMT+08:00
  • /