شی جین پینگ: حل مسئله تایوان کار خود مردم چین است
2022/10/16 12:38:54

روز یکشنبه شانزدهم اکتبر، بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پکن افتتاح شد. شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در گزارش خود به این کنگره تاکید کرد که حل مسئله تایوان کار خود مردم چین است و باید توسط مردم چین درباره آن تصمیم گیری شود. ما بر چشم‌انداز اتحاد مسالمت‌آمیز و مبتنی بر صداقت کامل و تلاش خودمان پایبند هستیم اما قول نمی‌دهیم که هرگز به زور متوسل نشویم و گزینه اتخاذ همه اقدامات لازم را برای خود محفوظ می‌داریم. هدف این سخنان مداخله نیروهای خارجی و تعداد بسیار کمی هستند که در تایوان تجزیه طلبی  و فعالیت های جدایی طلبانه را دنبال می کنند و ما به هیچ وجه هموطنان خود در تایوان را هدف قرار نمی دهیم. چرخ های تاریخی اتحاد ملی و رستاخیز ملت رو به جلو در حرکت هستند و اتحاد کامل چین امری است که باید محقق شود و بی شک نیز می تواند که محقق شود!

  • 2022/10/16 12:38:54
  • GMT+08:00
  • /