بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پکن افتتاح شد
2022/10/16 16:59:07

بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (حزب حاکم بر کشور) صبح یکشنبه 16 اکتبر در تالار بزرگ خلق پکن افتتاح شد. شی جین پینگ به نمایندگی از نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گزارشی را به این نشست ارائه کرد.

این گزارش شامل یک جمع بندی است از کارهای پنج سال گذشته و تغییرات بزرگی که در چین در یک دهه اخیر و از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین رخ داده است و ماموریت و وظایف حزب کمونیست چین را در عصر جدید و روند جدید روشن می کند؛ به عبارت دیگر، از امروز و همین لحظه، وظیفه اصلی حزب کمونیست چین این است که مردم همه اقوام را برای ایجاد یک کشور نیرومند سوسیالیستی مدرن در همه ابعاد و تحقق دومین هدف صد ساله و پیشبرد همه جانبه رستاخیز بزرگ ملت چین به سبک مدرنیزاسیون چینی متحد و راهنمایی کند.

حزب کمونیست چین دو هدف صد ساله برای توسعه چین تعیین کرده است. اولین هدف صد ساله یعنی ساخته شدن جامعه ای نسبتا مرفه در همه ابعاد در صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین تحقق یافته است. این گزارش یک چشم انداز کلان و برنامه های ویژه برای ایجاد یک کشور نیرومند سوسیالیستی مدرن در همه ابعاد در صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین تا اواسط قرن کنونی را ارائه داد. در این گزارش اشاره شده است که چین سفر جدیدی را برای تبدیل شدن به یک کشور مدرن سوسیالیستی در همه ابعاد آغاز کرده است و پنج سال آینده دوره کلیدی در مسیر این سفر است. این گزارش از لحاظ پیشبرد توسعه با کیفیت بالا، تقویت پرورش استعدادها برای مدرن‌سازی کشور، بهبود کیفیت زندگی مردم، ترویج همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت و بسیاری موارد دیگر، ایده ها و راهبردهای جدید و اقدامات نوین را برای تحقق دومین هدف صد ساله مطرح کرده است.

بیش از 2300 نماینده بیستمین کنگره و نمایندگان دعوت شده ویژه در آیین گشایش نشست امروز شرکت کردند. 

بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین از 16 تا 22 اکتبر برگزار می شود. حزب کمونیست چین با قدمت 101 ساله از زمان تأسیس جمهوری خلق چین به مدت 73 سال به طور متوالی بر چین حکمرانی کرده است. کنگره ملی حزب کمونیست چین و کمیته مرکزی آن بالاترین ارگان های رهبری حزب کمونیست چین هستند. کنگره ملی حزب کمونیست چین هر پنج سال یک بار برگزار می شود.

  • 2022/10/16 16:59:07
  • GMT+08:00
  • /