پندهای مورد علاقه شی جین پینگ – دموکراسی مردمی در کل فرایند
2022/10/16 16:18:12

۱۶ اکتبر، بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پکن برگزار شد. شی جین پینگ هنگام قرائت گزارش کاری به نمایندگی از نوزدهمین دوره کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گفت: «دموکراسی مردمی در کل فرایند، ویژگی اساسی سیاست دموکراتیک سوسیالیستی و گسترده ترین، واقعی ترین و موثرترین دموکراسی است.»

مفهوم «دموکراسی» در چین از آتن، یونان باستان سرچشمه نگرفته است، بلکه برگرفته از «شانگ شو» کتاب کلاسیک مکتب کنفوسیوس در بیش از ۲۲۰۰ سال پیش است. در این کتاب نوشته شده است: آسمان (پروردگار) برای مردم یک حاکم را انتخاب می کند و خواست مردم پایه انتخاب این حاکم توسط آسمان است. بنابراین، انتصاب این حاکم تنها توسط آسمان نیست، بلکه خواست مردم و نتیجه آن است. این مفهوم اولیه اندیشه سنتی دموکراسی در چین و نیز پایه ایده سیاسی «کشور متکی بر مردم» است.

ایده دموکراسی باستانی چین به امروز منتقل شده و به پایه نظری و فرهنگی دموکراسی مردمی در کل فرایند چین تبدیل شده است.   

در مجتمع مسکونی لی‌هونگ، ناحیه هه‌دونگ شهر مائومینگ استان گوانگ‌دونگ "غرفه مشورت روز حزب " ایجاد شده است که ساکنان مجتمع می توانند درباره مسایل مختلف با سازمان  حزبی محلی  بحث و مشورت کنند.

در دموکراسی چین متفاوت با دموکراسی رای گیری غربی، اولویت "تصمیم گیری توسط مردم" است. همه اختیارات متعلق به مردم و نظام مجلس نمایندگان مردمی ضمانت نهادی و اساسی در راستای تصمیم گیری مردم است. به عبارت دیگر، همه امور مربوط به مردم توسط خود مردم مدیریت و انجام می شود. همچنین نظام خودگردان توده مردم نیز از سنگ بناهای دموکراسی مردم در کل فرایند چین به شمار می رود. همچنین نظام خودگردان در مناطق اقلیت نشین از اقدامات مهم اجرای دموکراسی مردم در کل فرایند در این مناطق است نیز اقدام نوآورانه بزرگ حزب کمونیست چین برای مدیریت کشور واحد با اقوام بسیار به شمار می رود.

مشارکت مردم مجتمع مسکونی رونگ‌هوا ناحیه چانگ‌نینگ شهر شانگهای در بحث و مشورت امور مجتمع

 بیش از 50 درصد از 32 هزار ساکن این مجتمع مسکونی خارجی هستند. در نشست مشورتی، ۱۶ شهروند خارجی مسوولیت های مختلف را برعهده گرفته و نظرات و پیشنهادات خود را درباره مسایل مختلف این مجتمع ارائه می‌دهند.

دموکراسی چین همچنین متفاوت با "نظام انتخاباتی" غرب است که در کل فرایند اجرا شده است. در چین «دموکراسی» به منظور حل مسایل مردم، حفظ حقوق و منافع مردم است. مردم برای حل و فصل مسایل به مشورت می‌نشینند و رسیدن به راه حل مورد قبول همه طرف ها، اصل دموکراسی مردمی به شمار می رود. در چین چه مسایل کوچک زندگی و چه رویدادهای بزرگ کشوری، همه از طریق دموکراسی توده مردم و مشورت دموکراتیک حل و فصل می شود.

مثال می زنیم، بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین به عنوان یک رویداد سیاسی مهم حزب حاکم، تجسم زنده دموکراسی مردم در کل فرایند است. اول از همه، ۲۲۹۶ معاون کنگره ملی بیستم که بیش از ۹۶ میلیون عضو حزب را نمایندگی می‌کنند، نماینده گسترده ای هستند که خواسته های اعضای حزب را از همه اقشار و در همه جنبه ها نمایندگی و منعکس می کنند. به ویژه نسبت نمایندگان خط مقدم در تولید و کار تضمین شده است و همچنین نسبت اعضای زن و اعضای اقلیت قومی حزب. نمایندگان  کنگره ملی بیستمین کنگره به شیوه های انتخاب از پایین به بالا و پیوند  بالا به  پایین و از طریق  بررسی های مکرر و انتخابات رقابتی ( انتخابات با تعداد نامزد بیشتر برای یک سِمَت) انتخاب می شوند.

علاوه بر این، چند ماه پیش، حزب کمونیست چین درخواست آنلاین نظرات در مورد کار مربوط به بیستمین کنگره حزب را برگزار کرد. صفحات مربوط ۶۶۰ میلیون بار  بازدید داشت. شرکت کنندگان شامل کارکنان از نهادهای دولتی و شرکت های دولتی و همچنین کارمندان شرکت های خصوصی و تاجر بودند؛ همچنین نه تنها کارشناسان و دانش پژوهان در زمینه های مختلف، پرسنل حرفه ای و فنی، بلکه توده های گسترده کارگران در خط مقدم تولید نیز در میانشان وجود دارد.

افزون بر این، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نشستی با حضور   شخصیت های غیر حزبی برگزار کرد تا نظرات و پیشنهادهای افراد مسوول کمیته های مرکزی از احزاب دموکراتیک، فدراسیون ملی صنعت و تجارت  چین و نمایندگان شخصیت‌های بدون وابستگی به  حزب درمورد گزارش ۲۰ کنگره ملی را بشنود.

بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پکن افتتاح شد. بیش از ۲۲۰۰ نماینده حزب به نمایندگی از  بیش از ۹۶ میلیون عضو حضور داشتند. 

آیا دموکراسی مردمی در کل فرایند چین را احساس می‌کنید؟ نظر شما چیست؟ لطفا نظراتتان را برای ما بفرستید.


 


 

  • 2022/10/16 16:18:12
  • GMT+08:00
  • /