استعماع نظرات بیش از 4700 نفر در روند تنظیم گزارش بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین
2022/10/15 17:26:58

کنفرانس مطبوعاتی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین روز شنبه 15 اکتبر 2022 در تالار بزرگ مردم برگزار می شود.

سخنگوی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین اعلام کرد: گزارش بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست در روند اماده شده، به طور  گسترده از نظرات حدود 4700 استعماع شد.

  • 2022/10/15 17:26:58
  • GMT+08:00
  • /