ایالات متحده باید از شکست کامل در جنگ تعرفه علیه چین درس بگیرد
2022/10/14 15:20:34

 

"تعرفه ها علیه چین در اقتصاد، سیاست و قانون همه شکست خورده است. روزنامه "کنگره ایالات متحده" اخیرا مقاله ای منتشر کرده و اذعان می کند که جنگ تجاری ایالات متحده علیه چین کاملا شکست خورده است. در حقیقت، این یک نتیجه تنظیم شده از ابتدا است. شواهد متوالی  بیش از چهار سال این موضوع را اثبات کرده است.

حقایق نشان می دهد که جنگ تعرفه ای که بیش از چهار سال به طول می انجامد، "برداشتن سنگ برای شکستن پای خود" است که بسیار دردناک و صدمه آور است. داده های اقتصادی مستقیم ترین نشان اشاره است. مطالعات نشان داده که بیش از 90 ٪ هزینه های تعرفه در جنگ تجاری ایالات متحده علیه چین  توسط ایالات متحده تحمل می شود.

در عین حال، محاسبه سیاسی ایالات متحده نیز خالی بوده است. در بیش از چهار سال چین مطابق با ریتم تعیین شده توسعه یافته و تلاش کرده تا الگوی توسعه جدیدی مبنی بر آنکه چرخه اقتصادی داخلی چرخه اصلی است  و در عین حال چرخه های دوگانه داخلی و بین المللی به یکدیگر کمک می کنند، بسازد. در این مبارزه، چین عزت ملی و منافع اصلی خود را حفظ و ابتکار توسعه و امنیت را  کاملا کنترل کرده است.

در مورد سطح حقوقی، ایالات متحده نیز مورد تردید قرار می گیرد. تعرفه های ایالات متحده علیه چین به نقل از ماده 301 قانون تجارت سال 1974 است. این بند به نمایندگان تجارت ایالات متحده اجازه می دهد که  سایر کشورها را بررسی کنند و می توانند به رییس جمهور آمریکا پیشنهاد دهند تا تحریم های یک جانبه اعمال کند. این به طور جدی به بنیاد چند جانبه سازمان تجارت جهانی آسیب رسانده و مورد انتقاد وسیع جامعه بین المللی قرار گرفته است.

شکی نیست که درس شکست کامل ایالات متحده در جنگ فرقه ها علیه چین بسیار عمیق است. اما چگونگی عبرت و  یادگیری، خرد سیاستمداران واشنگتن را محک می زند.

اول، آن ها باید بدانند که نقض اصول عادی اقتصادی و قوانین بازار وارد بن بست می شود. اصل همکاری های چین و آمریکا به نفع متقابل است. تلاش برای تغییر قانون اقتصادی با استفاده از قدرت اداری به ناچار شکست خواهد خورد.

ثانیا، با استفاده از  "درستی سیاسی"، سیاست آمریکا نسبت به  چین گمراه کننده است و نمی تواند مشکلات خود را حل کند. اگر برای نشان دادن محکم بودن خود در برابر چین جرات  لغو تعرفه ندارد، این یک محاسبه سیاسی کوتاه مدت است که به منافع ملی و مردم آمریکا آسیب می رساند.

علاوه بر این،  جنگ  تعرفه ای  بیش از چهار ساله علیه چین نشان داد که زورگویی در روابط بین الملل یک بن بست است. مهم تر از همه، ایالات متحده باید به درستی به توسعه چین نگاه کند. همکاری به نفع دو طرف است، این حقیقتی ثابت شده است  است. در حال حاضر، دفتر نماینده تجارت ایالات متحده  تعرفه ها علیه چین را بررسی می کند.   ایالات متحده هر گونه تصمیمی بگیرد، چین همچنان تکرار می کند: مذاکره کنید، در باز است؛ مبارزه کنید،  تا آخر هستیم. امید است که ایالات متحده درس هایی از شکست ها بگیرد و اشتباهات را تصحیح کند، نه این که تکرار کند. تاریخ ثابت کرده و خواهد کرد که  کسی که "دیوار بلند برای حیاط کوچک" می سازد، خود محاصره می شود و  باز کردن در می تواند به یک وضعیت همکاری و برد - برد برسد.

  • 2022/10/14 15:20:34
  • GMT+08:00
  • /