بیانیه هفتمین جلسه عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین
2022/10/13 14:07:00

هفتمین جلسه عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین از 9 تا 12 اکتبر (17 تا 20 مهر) پکن برگزار شد.

در این نشست که توسط دفتر سیاسی کمیته مرکزی برگزار شد، «شی جین پینگ»، دبیر کل کمیته مرکزی سخنرانی مهمی ایراد کرد. این جلسه عمومی تصمیم گرفت بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین تاریخ 16 اکتبر 2022 (یکشنبه 24 مهر) در پکن برگزار شود.

در جلسه عمومی فوق  گزارش کار شی جین پینگ به سفارش دفتر سیاسی مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، گزارش کمیته مرکزی نوزدهم حزب به بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید، همچنین  کار نوزدهمین کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب به بیستمین کنگره ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد. 

همچنین لایحه  اصلاحی منشور حزب کمونیست چین  مورد بحث و بررسی گرفته و به تصویب رسید.  بر این اساس تصمیم گرفته شد که این سه سند برای بحث و بررسی به بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین ارائه شود.

در نشست مذکور کار دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب از زمان برگزاری ششمین جلسه عمومی به تایید رسید و توافق شد که در سال گذشته، در مواجهه با محیط پیچیده و جدی بین‌المللی و وظایف سخت اصلاحات، توسعه و ثبات داخلی، دفتر سیاسی کمیته مرکزی اندیشه شی جین پینگ در مورد سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی  در عصر جدید را به طور کامل اجرا کرده است. همچنین اعلام شد کمیته مرکزی، پیشگیری و کنترل همه گیری کرونا و  توسعه اقتصادی و اجتماعی، روابط  توسعه و ایمنی را هماهنگ کرده،  کار خوبی برای عادی سازی پیشگیری و کنترل همه گیری انجام داده، توسعه با کیفیت بالا را ارتقا داده، اصلاحات و گشایش را عمیق تر کرده، دموکراسی مردمی در کل فرآیند را بسط و توسعه داده،  بازی‌های المپیک و پارالمپیک زمستانی پکن را با موفقیت برگزار کرده و  بیست و پنجمین سالگرد بازگشت هنگ کنگ به سرزمین مادری را با شکوه جشن گرفت. این کمیته همچنین مبارزات قاطعانه علیه تجزیه طلبی و مداخله خارجی را انجام داده، بطور مناسب با خطرات و چالش‌های ناشی از بحران اوکراین مقابله کرده،  برای حفظ محیط اقتصادی باثبات و سالم و فضای اجتماعی صلح و صفا و درستکاری در سیاست تلاش کرده، امور مختلف حزب و کشور را در  دستیابی به دستاوردهای جدید به پیش سوق داد و زمینه  مساعدی را برای برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب ایجاد کرد.

جلسه عمومی کار پنج سال پس از نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین را جمع بندی  کرد. نمایندگان معتقدند که پنج سال پس از نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین بسیار غیرعادی و خارق العاده بوده است. در طول پنج سال گذشته، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با محوریت رفیق شی جین پینگ وضعیت را بررسی کرده، تمام اعضای حزب، ارتش و مردم قوم‌های مختلف کشور را  در  مقابله موثر با شرایط سخت و پیچیده بین المللی و خطرات و چالش های عظیم ناشی از آن رهبری کرده و  بر بسیاری از مشکلات حل نشده درازمدت غلبه کرده، بسیاری از رویدادهای مهم مربوط به درازمدت را به انجام رساند و امور حزب و دولت را در دستیابی به دستاوردهای چشمگیر جهانی به پیش سوق داد.

در جلسه عمومی تاکید شد که دستاوردهای مهم حزب و کشور در پنج سال گذشته پس از نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، نتیجه رهبری قدرتمند کمیته مرکزی حزب با محوریت شی جین پینگ است و در پی اندیشه  شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی های چینی در عصر جدید  به دست آمد. حزب شی جین پینگ را به عنوان محوریت  کمیته مرکزی حزب و هسته کل حزب تعیین کرده است. حزب همچنین اندیشه شی جین پینگ در مورد سوسیالیسم با ویژگی های چینی در عصر جدید را  به عنوان عنصری هدایت کننده تعیین کرده است. این دو تعیین، آرزوی مشترک تمام اعضای حزب، تمام ارتش و تمام مردم قوم‌های مختلف کشور را منعکس کرده است و برای توسعه امور حزب و کشور در عصر جدید و  پیشبرد روند تاریخی جوان سازی بزرگ ملت چین از اهمیتی سرنوشت ساز برخوردار است.

جلسه عمومی  کار نوزدهمین کمیسیون مرکزی  بازرسی انضباطی حزب را جمع بندی کرد و به توافق رسید که تحت رهبری قوی کمیته مرکزی حزب با محوریت شی جین پینگ، کمیسیون‌های بازرسی نظم و انضباط در تمام سطوح  صادقانه  وظایف سپرده شده توسط منشور حزب را انجام داده، قاطعانه رهنمود و  برنامه استراتژیک حزب درباره مدیریت جدی حزب  را عملی کرده،  مبارزه با فساد را به پیروزی کامل و قاطعانه‌ای رسانده و نتایجی جدید در توسعه با کیفیت بالا از بازرسی نظم و انضباط و نظارت بر کار به دست آورده است.

 

  • 2022/10/13 14:07:00
  • GMT+08:00
  • /