بسته تحریمی اروپا علیه ۱۵ فرد و نهاد ایرانی
2022/10/13 09:50:33

اتحادیه اروپا بسته تحریمی را علیه ۱۵ فرد و نهاد ایرانی به بهانه اغتشاشات پراکنده در ایران را مورد موافقت قرار داده و قرار است در هفته آینده آن را رسما اعلام کند.

به گزارش رسانه های ایران، دیپلمات های اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه اعلام کردند که بسته تحریمی این اتحادیه به بهانه اغتشاشات پراکنده در ایران علیه ۱۵ فرد و نهاد ایرانی مورد موافقت اعضاء قرار گرفته است.

به گزارش رسیده، توافق مذکور میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شده و قرار است هفته آینده به صورت رسمی اعلام شود.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرده بود که ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با تحریم مقاماتی که به گفته آن ها در سرکوب اغتشاشات نقش داشته‌اند، موافق کرده‌ اند

  • 2022/10/13 09:50:33
  • GMT+08:00
  • /