دستآوردهای شگفت انگیز چین در زمینه بیابان زدایی
2022/10/13 10:00:04

  

نواحی گسترده بیابانی، ۴۱.۳ درصد از کل خشکی زمین را فرا گرفته اند.  اگر چنین بخش عظیمی از سیاره زمین به زمینهای قابل کشت تبدیل شود، امنیت غذایی جهان به میزان بسیار زیادی افزایش پیدا میکند. چین به عنوان پرجمعیتترین کشور جهان به دنبال دستیابی به این هدف است. در این راه در چند دهه گذشته، چین یک «معجزه سبز»  را بوجود آورده است.

  • 2022/10/13 10:00:04
  • GMT+08:00
  • /