اینترنت عامل پیشرفت اقتصادی در روستاهای چین
2022/10/12 17:56:18

رشد شهرنشینی یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه است. از این رو اتخاذ سیاست‌هایی برای دستیابی به توسعه‌ی روستایی و راهکاری برای کاهش مهاجرت روستاییان دغدغه اصلی کشورها است.

در این زمینه کارآفرینی روستایی یکی از راهبردهای پیشرو است. کشور چین با مشکلات زیادی در برنامه‌ریزی روستایی خود مواجه بود  به طوری که، بیش از 700 میلیون نفر روستایی در معرض خطر بحران اقتصادی قرار داشتند.

 طی 10 سال گذشته  چین شبکه‌های مخابراتی را تا دورترین نقاط گسترش داد وتمام روستاها را به  شبکه ی جهانی اینترنت وصل کرد. و دوره‌های آموزشی استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند را به روستاییان ارائه کرد.

در حال حاضر، تلفن‌های همراه به ابزارهای کشاورزی جدید تبدیل شده‌اند و می‌توان گفت که فناوری دیجیتال به موتوری قدرتمند برای احیای مناطق روستایی تبدیل شده است.

این روند تغییرات شگرف به گونه‌ای بوده که روستاهای کوچک نیز توانسته اند با تغییرات زمانه همگام شوند و عقب نمانند.

  • 2022/10/12 17:56:18
  • GMT+08:00
  • /