تجلیل چین از تلاش‌ها برای تامین امنیت غذایی
2022/10/12 15:46:47

به گفته اداره ملی غذا و ذخایر استراتژیک چین، هفته تبلیغات امنیت ملی غلات از روز دوشنبه به صورت آنلاین در این کشور آغاز شد و تا روز جهانی غذا ادامه خواهد داشت.

در طول این هفته رویدادهای تبلیغاتی مختلفی از دستاوردهای چین در حفاظت از امنیت غذایی ملی و مشارکت فعال این کشور در همکاری‌های بین‌المللی برگزار خواهد شد.

به گفته دولت چین که یکی از میزبانان اصلی این رویداد است، روش‌های مؤثری که برای کاهش ضایعات غذا در جریان تولیدغلات استفاده می‌شوند نیز ترویج خواهند شد.

از مقامات محلی خواسته می شود تا برای افزایش آگاهی عمومی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی مانند مسابقات دانش و سمینارهای آنلاین مرتبط با امنیت غلات را راه اندازی کنند.

کارلوس واتسون، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در چین، از دستاورد قابل توجه این کشور در حفاظت از امنیت غذایی قدردانی کرد.

واتسون گفت که چین ظرفیت کاملی برای تضمین عرضه ملی غذا دارد.

به گفته او انتظار می‌رود که این کشور همچنان نقش بزرگتری در کمک به امنیت غذایی جهان ایفا کند.

چو‌سی‌شی، نماینده دفتر برنامه جهانی غذای چین نیز خواستار همکاری بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های متعدد و تضمین امنیت جهانی شد.

چو گفت که چین می خواهد از طریق همکاری جنوب-جنوب، تجربیات و اقدامات موفقش را به اشتراک بگذارد و نمونه‌هایی را برای توسعه کشاورزی و روستایی در کشورهای در حال توسعه ارائه دهد.

  • 2022/10/12 15:46:47
  • GMT+08:00
  • /