سفیر خلع سلاح چین: اندیشه جنگ سرد بزرگ ترین تهدید برای صلح و ثبات جهان است
2022/10/11 17:17:00

لی سونگ، رییس هیات نماینده و سفیر خلع سلاح چین روز دوشنبه 10 اکتبر در مباحثه عمومی هفتاد و هفتمین کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع سازمان ملل سخنرانی ایراد کرد. وی در سخنرانی خود به طور همه جانبه نظرات چین درباره اوضاع کنونی امنیت بین المللی را تشریح و ابتکار امنیت جهانی و اهمیت بزرگ آن را معرفی و پیشنهادات چین درباره کنترل تسلیحات، خلع سلاح، پیشگیری از تکثیر سلاح های  کشتار جمعی را تشریح کرد.

لی سونگ گفت: جنگ سرد سی سال پیش پایان یافت اما اندیشه جنگ سرد کماکان بزرگ ترین تهدید برای صلح و ثبات جهان است. بعضی کشورها با بزرگنمایی رقابت و مقابله بین کشورهای بزرگ و افزایش همکاری اتحاد نظامی، سبب تحریک و تشدید نزاع  شده و  اعتماد متقابل بین کشورهای بزرگ را تحت تاثیر قرار داده و ثبات راهبردی سراسر جهان را تخریب می کنند. معیار دوگانه در زمینه پیشگیری از تکثیر سلاح های کشتار جمعی  بر سیستم منع گسترش سلاح های کشتار جمعی  بین المللی ضرر می رساند و  باعث پیچیدگی در مسائل مهم و پیچیدگی فضای امنیت بین المللی می شود.

وی افزود: ابتکار امنیت جهانی رهبر چین از  ایجاد ساختار امنیت متعادل، موثر و پایدار را مورد طرفداری قرار می دهد و با اندیشه برد-برد با چالش های امنیت پیچیده مقابله می کند که با روحیه همبستگی با اوضاع بین المللی تعدیل شده، سازگار است. این ابتکار هوش و ذکاوت چین و طرح چینی را برای ریشه کن کردن منشاء درگیری بین المللی و تحقق صلح و ثبات جهان فراهم می کند.

این مقام چینی تاکید کرد که کشورهای دارای سلاح هسته ای باید دست از رقابت راهبردی و ایده مقابله گروهی بردارند و افکار امنیت انحصاری و امنیت مطلق را کنار بگذارند و با گفت و گو و همکاری اعتماد متقابل راهبردی را دوباره ایجاد کنند. بیانیه مشترک رهبران پنج کشور دارای  سلاح های هسته ای در ژانویه امسال برای پیشگیری از جنگ هسته ای و رقابت تسلیحاتی دارای اهمیت بسیار است. این پنج کشور باید با افزایش تبادلات و همکاری، از تعادل و ثبات راهبردی محافظت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که کلیه کشورهای دارای سلاح هسته ای به درخواست دراز مدت دبیر کل سازمان ملل و چین پاسخ مثبت دهند و سیاست استفاده نکردن از سلاح هسته ای قبل از کشورهای دیگر را اجرا کنند. 

  • 2022/10/11 17:17:00
  • GMT+08:00
  • /