گذار سبز حوزه انرژی چین در طول یک دهه تسریع یافت
2022/10/11 14:38:33

چندی پیش، گزارشی رسمی منتشر شد که نشان می‌دهد چین در دهه گذشته تلاش‌های زیادی در بخش انرژی این کشور انجام داده تا توسعه سبز را گسترش دهد و میزان انتشار کربن را پایین بیاورد.

 بر اساس گزارش منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، ظرفیت نصب شده تولید برق انرژی غیرفسیلی در این کشور در سال 2021 به 1.12 میلیارد کیلووات رسید که 47 درصد از کل ظرفیت نصب شده آن را تشکیل می دهد.

 در این گزارش آمده است که ظرفیت های نصب شده نیروگاه های آبی، بادی و انرژی خورشیدی چین همگی  در سال گذشته از 300 میلیون کیلووات فراتر رفته که برای یک سال دیگر در سطح جهانی پیشتاز است.

 در سال گذشته مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 2012  تا 26.4 درصد کاهش یافت که معادل 1.4 میلیارد تن زغال سنگ استاندارد صرفه جویی شد.

 سهم مصرف انرژی پاک نیز شاهد رشد مداوم بود، بطوریکه در سال 2021، زغال سنگ 56 درصد از کل مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داد، درحالی که در سال 2012 به میزان 68.5 درصد بود که کاهش یافت. در مقابل، سهم گاز طبیعی از 4.8 درصد به 8.9 درصد در طول همین دوره از سال افزایش یافت.

  • 2022/10/11 14:38:33
  • GMT+08:00
  • /