پیکره‌هایی از جنس خمیر نان
2022/10/11 14:53:22

این هنرمند اهل «زون یی» در استان «گویی جوئو» واقع در جنوب غربی چین تنها با استفاده از خمیر نان این پیکره‌ها و مجسمه‌های زیبا را خلق می کند.

  • 2022/10/11 14:53:22
  • GMT+08:00
  • /