فعالیت مرکز رسانه ای بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین از ۱۲ اکتبر آغاز می شود
2022/10/08 10:54:23

 

مرکز رسانه ای بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین ۱۲ اکتبر در هتل نیکو نیو سنچری (Hotel Nikko New Century Beijing) پکن برای خدمات رسانی به خبرنگاران گشوده می شود.

این مرکز، خدماتی از جمله تهیه گواهی مصاحبه، سامان دهی درخواست مصاحبه، برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و غیره برای خبرنگاران مناطق ویژه اداری هنگ کنگ و ماکائو، منطقه تایوان و کشورهای خارجی را ارایه خواهد داد.

سایت رسمی این مرکز (http://20th.cpcnews.cn) و حساب های شبکه اجتماعی آن نیز روز ۱۰ اکتبر برای بازدید کنندگان فعال می شود که در آن اطلاعاتی مربوط به نشست اعلام خواهد شد. 

شماره تماس این مرکز برای خبرنگاران داخلی:

۰۱۰۶۸۳۵۶۲۰۰

۰۱۰۶۸۳۵۶۳۰۰

شمار فاکس برای خبرنگاران داخلی:

۰۱۰۶۸۳۵۶۷۰۰

۰۱۰۶۸۳۵۶۸۰۰

شماره تماس برای خبرنگاران خارجی:

۰۱۰۶۸۳۵۰۱۰۰

۰۱۰۶۸۳۵۰۲۰۰

شماره فاکس:

۰۱۰۶۸۳۵۰۴۰۰

۰۱۰۶۸۳۵۰۵۰۰

  • 2022/10/08 10:54:23
  • GMT+08:00
  • /