ناکامی دسیسه ضدچینی آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نشانه چیست؟
2022/10/08 15:14:55

 

ساعت 2:42 بعد از ظهر ششم اکتبر (14 مهر) سالن کنفرانس شماره 20 «کاخ ملل» جایی که مقر دفتر سازان ملل متحد در ژنو واقع شده، پر از جمعیت بود. دیپلمات‌ها و گزارشگران رسانه‌ها از کشورهای مختلف منتظر نتیجه یک رای گیری بودند. وقتی نتایج رای گیری نهایی روی صفحه بزرگ نمایشگر سالن ظاهر شد، تشویق گرمی کل فضا را پر کرد و نمایندگان برخی کشورها به نمایندگان چین تبریک گفتند. در این جلسه یعنی پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعضا به پیش نویس قطعنامه‌ای درباره موضوعات مرتبط با شین جیانگ رای دادند که البته اقدامی به رهبری آمریکا بود. با اینکه ایالات متحده به دقت پیش نویس مذکور را آماده کرده و با برخی کشورهای غربی همکاری کرده بود تا بر دیگر اعضای شورای حقوق بشر فشار وارد کنند، اما این پیش نویس قویا با مخالفت بیشتری اعضای شورای حقوق بشر به ویژه شمار کثیری از کشورهای در حال توسعه مواجه شد.

کشورهای غربی مانند ایالات متحده از طراحان این اقدام بودند اما دسیسه آنها با ناکامی پایان یافت. گزارشگران در سالن شاهد بودند نمایندگان آمریکا و برخی کشورهای غربی برای جذب شمار بیشتری از کشورها به منظور حمایت از پیش نویس فوق، سعی داشتند آن را در قالب «یک موضوع رویه‌ای بی‌طرفانه و بدون هیچگونه هدف سیاسی» جلو دهند اما این دروغی بود که قبلا توسط دیگر کشورها استفاده شده بود و بنا براین کارایی نداشت.

نمایندگان کشورها نزد دفتر سازمان ملل در ژنو این اقدام آمریکا را محکوم کردند. «خوان رومن» نماینده کوبا تاکید کرد که این پیش نویس به شکلی گزینشی چین را هدف گرفته و جوهره آن این است که قدرت‌های غربی از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی خودشان بهره می‌برند.

وی در سخنرانی گفت با لحنی با وقار گفت: طراحان این پیش نویس مدام می‌گویند نگران موضوعات شین جیانگ هستند. چین طی نشست شورای حقوق بشر رویدادهایی را در حاشیه نشست برگزار کرد تا وضعیت واقعی در شین جیانگ را شرح دهد. طی دوران اپیدمی کرونا، ما بر مشکلات سازماندهی فعالیت‌های مشابه فائق آمدیم. چرا نمایندگان این کشورهای حامی پیش نویس حتی یک بار در این فعالیت‌ها حضور نیافتند؟

«هکتور کنستانت روزالس» نماینده ونزوئلا نیز در سخنرانی خود گفت پیش نویس مذکور یک دسیسه از جانب آمریکا و متحدان غربی آن علیه چین است.

وی تصریح کرد: این رویکرد خطرناک کشورهای هژمونیک است که عامدانه از حقوق بشر به عنوان یک ابزار استفاده می‌شود و ما این را محکوم می‌کنیم. ما نمی‌توانیم همدست رویکردهای خصمانه علیه چین باشیم.

«خلیل هاشمی» نماینده پاکستان هم تاکید کرد برخی کشورها در حال اعمال نیات سیاسی خود بر شورای حقوق بشر به شیوه‌ای سفارشی هستند که اعتبار این نهاد حقوق بشری مهم را تضعیف خواهد کرد.

«ماریا آلوارز» نماینده بولیوی گفت هدف اصلی این پیش نویس بر چین متمرکز است تا به وسیله آن در جلسات آینده مدام به چین به بهانه حقوق بشر حمله شود.

«آدم ادریس» نماینده اریتره در سخنرانی خود تصریح کرد: از عنوان این پیش نویس مقاصد سیاسی حامیان آن پیداست و قابل پنهان کردن نیست.

«چِن شو» نماینده دائم چین نزد دفتر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در سوئیس نیز طی سخنرانی خود علیه پیش نویس فوق الذکر گفت: ایالات متحده و دیگر کشورها این پیش نویس را پیشنهاد داده و آن را در قالب یک «موضوع رویه‌ای» مطرح کردند. گنجاندن موضوعات حقوق بشری مرتبط با شین جیانگ در دستور کار شورای حقوق بشر اساسا برای استفاده از این نهاد حقوق بشری سازمان ملل به منظور مداخله در امور داخلی چین و پیشبرد دسیسه‌ای سیاسی استفاده از شین جیانگ برای کنترل چین است.

وی افزود: موضوعات مرتبط با شین جیانگ به هیچ وجه موضوعات حقوق بشری نیستند بلکه مباحث ضد تررویسم، ضد افراط گرایی و ضد جدایی طلبی هستند. پس از انجام تلاش‌های مجدانه، پنج سال است که شین جیانگ از حوادث خشونت‌بار تروریستی رها شده و حقوق بشر تمامی گروه‌های قومی در آنجا در حالت ممکن حفاظت شده است.

نماینده چین خاطر نشان کرد: رویکرد آمریکا و دیگر کشورها در خصوص نادیده گرفتن این حقیقت یک دستکاری سیاسی معمول تلقی می‌شود و این رویه همچنین بزرگترین نقض حقوق بشر تمام گروه‌های قومی در شین جیانگ به حساب می‌آید.

چِن شو گفت تاکنون تمام قطعنامه‌های طراحی شده علیه کشورها در شورای حقوق بشر، کشورهای توسعه یافته را هدف قرار گرفته‌اند. ایالات متحده و دیگر کشورها چشم خود را به نقض‌های حقوق بشری خودشان بسته‌اند و این در حالی است که مشتاق هدف قرار دادن دیگر کشورها هستند.

نماینده دائم چین نزد دفتر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو همچنین افزود: نتایج این رای گیری به طور کامل نشان داد که عدالت در قلب‌های مردمان این کشورها [مخالفان آمریکا و غرب] وجود دارد و سیاسی سازی و استفاده ابزاری از موضوعات حقوق بشری برخی کشورها مانند ایالات متحده محکوم به شکست است.

 

  • 2022/10/08 15:14:55
  • GMT+08:00
  • /