راه اندازی نخستین مسیر لجستیک بین المللی دریایی و ریلی میان «بندرعباس» ایران و «بندر لیان یون گانگ و منطقه جدید لان جوئو» چین
2022/10/05 11:14:54

روز دوشنبه 3 اکتبر، قطار باری بازگشتی مسیر حمل و نقل ترکیبی دریایی و ریلی از بندر عباس ایران وارد بندر راه آهن ایستگاه شمالی جونگ چوان در منطقه جدید لان جوئو شد. محموله های حمل شده در این قطار عمدتاً شامل آسفالت جامد با حجم 489.62 تن است. این محموله ها 18 ژوئیه سال 2022 از بندر عباس ایران اعزام شد، در 7 سپتامبر برای اظهارنامه گمرکی در بندر لیان یون گانگ توقف کرد و 29 سپتامبر به وسیله قطار به طرف ایستگاه شمالی جونگ چوان در منطقه جدید شهر لان جوئو حرکت کرد. بهره برداری از این قطار برای اولین بار کانال لجستیک بین المللی جدیدی را برای حمل و نقل ترکیبی ریلی-دریایی میان «بندرعباس»ایران و «بندر لیان یون گانگ و منطقه جدید شهر لان جوئو» چین ایجاد کرده است که برای ارتقای مبادلات اقتصادی و تجاری بین استان گان سو چین و ایران اهمیت زیادی دارد. 

شهر لان جوئو در استان گان سوی چین به عنوان یک منطقه جدید در سطح ملی، به تدریج به یک مرکز توزیع لجستیک و مرکز حمل و نقل چندوجهی برای کشورهای مسیر "کمربند و جاده" تبدیل می شود. بنادر راه آهن چین-اروپا، آسیای مرکزی، چین-لائوس، حمل و نقل ترکیبی راه آهن و جاده چین- نیجریه و قطار باری بین المللی جدید زمینی و دریایی به طور منظم فعالیت می کنند و در مجموع نزدیک به 600 قطار در این مسیرها در تردد بوده اند و از ژانویه تا سپتامبر امسال، 166 قطار حرکت کرده است که تعداد آن در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 45.6 درصد افزایش یافت. بندر هوایی 16 مسیر بین المللی باری از  شهر لان جوئو به دبی، ملبورن، بانکوک، لیژ، پاریس و سایر کشورها نیز مورد بهره برداری قرار گرفته و از نظر وسعت و آزادی حمل و نقل هوایی در رده پنجم قرار داشته و یک شبکه مسیرهای مسافری و باری را ایجاد کرده که جنوب و جنوب شرق آسیا را زیر پوشش قرار می دهد و در عین حال به اروپا نیز متصل است. 

  • 2022/10/05 11:14:54
  • GMT+08:00
  • /