چرا توسعه چین به نفع همه مردم است؟
2022/10/04 14:27:15

در حالی که سرزمین اصلی چین به فقرزدایی همه جانبه دست یافته، رفاه عمومی به عنوان کانون سیاستگذاری آینده پس از تحقق ایجاد جامعه با رفاه نسبی در این کشور تبدل شده است. مقامات چین تاکید کردند که  این کشور برای کاهش اختلافات بین فقیران و ثروتمندان، به تنظیم سیاست در زمینه‌هایی چون وضع مالیات، تامین اجتماعی و مسکن می‌پردازد تا رفاه عمومی برای همه مردم تحقق یابد.

چین با اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در بیش از 40 سال پیش، به شکستن برابری گرایی عمومی و ثروتمند شدن برخی جمعیت اجازه داد تا تا نیروی مولده اجتماعی تحریک شود. با گذشت بیش از 40 سال، اقتصاد این کشور به سرعت توسعه یافته و مشکل غذا و پوشاک برای عموم مردم حل شده است، با این حال، اختلاف درآمد بین شهرنشینان و روستاییان به طور مستمر افزایش یافته است که این پدیده در عدالت اجتماعی و ثبات جامعه تاثیرات منفی ایجاد کرده است.

در پنج سال پیش در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین هدف کلان مبنی بر "ًدستیابی اساسی به رفاه مشترک برای همه مردم" تا اواسط قرن جاری مطرح شد و در سال 2020، این کشور نیز هدف مرحله ای درباره حصول پیشرفت واقعی در راستای رفاه عمومی تا سال 2035 ارائه کرد.

شایان ذکر است که چین با اجرای سیاست فقرزدایی هدفمند در 8 سال گذشته، حدود یکصد میلیون جمعیت این کشور از فقر مطلق رها ساخته و در سال 2021 میلادی به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست حزب حاکم چین، هدف ایجاد همه جانبه جامعه با رفاه نسبی تحقق یافت.

تحلیلگران بر این باروند که پیروزی و دستاوردهای چین در نبرد با فقر با تایید و حمایت مردم همراه شده است.

کارشناسان تاکید کردند که تحقق رفاه عمومی در چین به معنای ساده وضع مالیات بیشتر از ثروتمندان برای کمک به فقیران نیست؛ این کشور در آینده با تقویت اعتماد بخش های خصوصی اقتصادی، سرمایه گذاری بیشتر از سوی آنها را تشویق خواهد کرد.

رسانه های خارجی گزارش کردند که پکن خواستار کاهش بیش از حد اختلاف درآمد بین شهرنشینان و روستاییان می شود و این کماکان یک وظیفه دشوار به شمار می رود. انتظار می رود چین تلاش های خود را برای ارتقای رفاه مشترک افزایش دهد.

پکن تاکنون هدف ساختن یک «کشور سوسیالیستی مدرن قدرتمند» و دستیابی اساسی به رفاه مشترک برای همه مردم تا اواسط قرن بیست و یکم را تعیین کرده است.

  • 2022/10/04 14:27:15
  • GMT+08:00
  • /