صندوق بین‌المللی پول: ۴۱ میلیون ساکن کشورهای عربی در معرض ناامنی غذایی قرار دارند
2022/10/04 09:26:06

مدیر صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ۴۸ کشور جهان با تبعات بحران جهانی غذا دست به گریبانند که نیمی از آنها در معرض خطر جدی قرار دارند.

 کریستیالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد 41 میلیون نفر در جهان عرب در معرض از بین رفتن امنیت غذایی به سر می‌برند از این رو صندوق بین المللی پول نیز از‌‌ ایده مبارزه با محدودیت‌های اعمال شده بر تجارت مواد غذایی حمایت می‌کند، تا از شدت این شرایط کاسته شود.

این شخصیت بین المللی که در کنفرانسی در ریاض سخن می‌گفت؛ افزود: جهان با یکی از بدترین بحران‌های غذا رو برو است که از ۱۰ سال پیش با بحرانی شدن امنیت غذایی آغاز شد، از اینرو خواستار تعامل قاطعانه و هماهنگ با این بحران است.

گفتنی است خبرگزاری بلومبرگ به نقل از گزارش صندوق که اخیرا منتشر شده بود، خبر داد: حتی با کاهشی شدن قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی طی ماه‌های اخیر، اما بحران شرایط امنیت غذایی به دلیل عوامل دیگری مانند ترافیک در روند انتقال و دشواری‌های به وجود آمده برای برداشت محصولات در اوکراین در کنار افزایش قیمت انرژی و کود، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

  • 2022/10/04 09:26:06
  • GMT+08:00
  • /