چین؛ بزرگترین کشور جهان از نظر تجارت کالا
2022/09/30 14:50:23

در ده سال گذشته، حجم واردات و صادرات کالاهای چین پیوسته در بالاترین رده قرار داشته و از نظر تجارت کالا برترین کشور جهان بوده است. ظرفیت بندری یک شاخص مهم برای اندازه گیری ظرفیت حمل و نقل بنادر یک کشور است. در سال 2021، توان حمل بار گروه بندرهای شان دونگ از 1.5 میلیارد تن فراتر رفت و در صدر برترین  بندرهای  جهان قرار گرفت.

تغییرات بزرگ گروه بندری شان دونگ در ده سال اخیر، نمادی از ارتقای توسعه با کیفیت بنادر چین بوده است. در ده سال گذشته، مقیاس بنادر چین همواره گسترش پیدا کرده و تا پایان سال 2021، چین در مجموع  20 هزار و 867 اسکله داشته و با 2 هزار و 659 اسکله با ظرفیت ده هزار تن و بیشتر و در مجموع مقیاس کلی زیرساخت های حمل و نقل آبی در جهان همچنان جایگاه اول خود را حفظ کرده است. چین مسیرهای کشتیرانی با بنادر بزرگ  بیش از 100 کشوررا  ایجاد کرده و در حال حاضر صاحب بیشترین اتصال دریایی در جهان است. در سال 2021، ظرفیت باربری بنادر و ظرفیت کانتینری چین هر دو رتبه اول جهان قرار داشته است.

  • 2022/09/30 14:50:23
  • GMT+08:00
  • /