درخواست چین از جامعه بین المللی برای تمرکز بر توسعه هماهنگ و یکپارچه
2022/09/30 11:28:23

دای بینگ، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد، 29 سپتامبر در مجمع عمومی این سازمان در رابطه با توسعه اجتماعی از جامعه بین المللی خواست که همبستگی و همکاری و تمرکز بر مسائل توسعه را تقویت کند.

دای بینگ گفت که توسعه پایه و اساس صلح و ثبات و همچنین کلید حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و تحقق شادی مردم است. در حال حاضر روی هم انباشته شدن موضوعاتی مانند اپیدمی کرونا، درگیری‌های منطقه‌ای و بحران‌های غذایی، انرژی و اقلیمی، بهبود وضعیت اقتصاد جهان را دشوار و تحقق طبق برنامه دستور کار 2030 را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. جامعه بین المللی باید همبستگی و همکاری خود را تقویت کند و بر مسئله توسعه تمرکز داشته باشد.

دای بینگ گفت که چندجانبه گرایی سنگ بنای نظم بین المللی است. در مواجهه با کمبود عظیم منابع توسعه جهانی، همه کشورها باید به اصل رایزنی مشترک، مشارکت مشترک و منافع مشترک پایبند باشند، از مزایای یکدیگر به صورت مکمل استفاده و به یکدیگر کمک کنند. کشورهای توسعه یافته باید با جدیت مسئولیت های خود را بر عهده بگیرند، منابع توسعه بیشتری را برای کشورهای در حال توسعه فراهم کنند و ظرفیت کشورهای در حال توسعه را برای توسعه مستقل افزایش دهند.

دای بینگ گفت که چین به مسائل مربوط به توسعه اهمیت زیادی می دهد. چین همواره عضوی از خانواده بزرگ کشورهای در حال توسعه بوده و فعالانه در همکاری های توسعه جهانی مشارکت داشته است. هفته گذشته، چین با موفقیت جلسه وزیران "گروه دوستان ابتکار توسعه جهانی" را برگزار کرد  و علاوه بر اعلام اولین گروه از پروژه‌های این گروه، هفت اقدام عملی مانند ارتقای امنیت غذایی و انرژی پاک پیشنهاد کرد. چین از پیوستن همه کشورها به "گروه دوستان" برای مشارکت مشترک در اجرای دستور کار 2030 استقبال می کند.

  • 2022/09/30 11:28:23
  • GMT+08:00
  • /