جمع آوری برگ توت برای کرم‌های ابریشم
2022/09/30 11:29:11

پرورش دهنگان کرم ابریشم در روستای گائو وانگ بخش نیه چیه از توابع شینگ تای استان هه بی واقع در شمال چین ظرف روزهای اخیر به شدت مشغول جمع کردن برگ درخت توت برای تأمین غذای این کرم ها هستند. با استفاده از این برگ ها آنها فضای مناسب برای رشد کرم ها را ایجاد می کنند و سپس با استفاده از نخ های تولید خود پارچه ابریشم درست می کنند. 

  • 2022/09/30 11:29:11
  • GMT+08:00
  • /