درخواست چین از آمریکا، کانادا و استرالیا برای بازنگری بر تبعیض و ظلم سیستماتیک به بومیان این کشورها
2022/09/29 12:35:31

روز چهارشنبه 28 سپتامبر( 6 مهر)، نماینده چین در گفت و گوی مکانیزم کارشناسی درمورد حقوق مردمان بومی در پنجاه و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سخنرانی کرد و از ایالات متحده، کانادا و استرالیا خواست تا به طور جدی تبعیض و ظلم سیستماتیک که تا کنون بر مردمان بومی این کشورها رفته را مورد بازبینی قرار دهند.

نماینده چین گفت: چین به شدت نگران بی توجهی، تبعیض، رفتار ناعادلانه و حتی سوء استفاده از بومیان در این کشورها برای طولانی مدت ست. تحقیقات نشان می دهد که بومیان آمریکا با 11 مانع مشترک برای مشارکت سیاسی مواجه هستند که از آن جمله می‌توان محدودیت در دریافت خدمات دولتی و کمبود برخورداری از بودجه انتخاباتی اشاره کرد. در حال حاضر، وضعیت کلی سیاسی و نفوذ سیاسی بومیان آمریکایی نسبت به سهمی که در جمعیت این کشور دارند بسیار نابرابر و نامتوازن است.

نماینده چین در ادامه گفت: تعداد گورهای دسته جمعی و بدون نشان کودکان بوم کشف شده در محوطه مدارس شبانه روزی در سراسر کانادا تکان‌دهنده‌ است. میزان زندانی شدن بومیان استرالیایی 15 برابر افراد غیر بومی است و میزان رو به افزایش مرگ و میر آنان در زندان منجر به تعداد زیادی جدایی و آسیب جدی به توسعه جوامع بومی در این کشور شده است.

نماینده چین همچنین از این کشورها خواست تا با بازبینی جدی به تبعیض و ظلم سیستماتیک نسبت به مردم بومی خود، مفاد اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی را اجرا کنند.

  • 2022/09/29 12:35:31
  • GMT+08:00
  • /