اهدای 125 میلیون یوان کمک مالی و مادی از سوی انجمن دوستی مردم چین با کشورهای خارجی به پاکستان
2022/09/26 11:14:07

لین سونگ تیان، رئیس انجمن دوستی مردم چین با کشورهای خارجی، روز یک شنبه 25 سپتامبر در پکن گفت که تا امروز، انجمن دوستی مردم چین با کشورهای خارجی در مجموع 10.3724 میلیون یوان پول نقد و مایحتاج کمکی به مبلغ حدود 114 میلیون یوان با ارزش کل 125 میلیون یوان برای امدادرسانی به سیل زدگان پاکستان جمع آوری کرده است. برخی از تجهیزات کمکی اکنون به کشور پاکستان رسیده است.

لین سونگ تیان گفت: اطمینان داریم که این اقدامات غیردولتی به یک نیروی قوی برای کمک به دوستان پاکستان در مبارزه با سیل و بلایای طبیعی تبدیل خواهد شد که مطمئنا سبب دلگرمی، شجاعت و اعتماد برادران پاکستانی برای غلبه بر این فاجعه و انجام بازسازی پس از فاجعه است.

  • 2022/09/26 11:14:07
  • GMT+08:00
  • /