گربه های خیابان «بای می»
2022/09/23 15:05:21

تصویر بامزه گربه ها بر دیوار خیابان های بای می در گوانگجو همیشه توجه بسیاری از علاقه مندان به عکاسی را به خود جلب می کند. این نقاشی های دیواری بخشی از پروژه زیباسازی محله های قدیمی منطقه رن مین این شهر هستند.

  • 2022/09/23 15:05:21
  • GMT+08:00
  • /