وزارت امور خارجه چین: جوسازی رویارویی جامع و رقابت استراتژیک از مسیر صحیح روابط چین و آمریکا منحرف شده است
2022/09/23 16:47:42

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین 23 سپتامبر کنفرانس مطبوعاتی هفتگی برگزار کرد. در این کنفرانس درباره  گزارش سخنرانی وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین در روز 22 سپتامبر در مقر انجمن آسیایی در نیویورک سوال شد.

وانگ ون بین در پاسخ به سوال مربوط گفت: روز  22 سپتامبر به وقت محلی، وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین، در مقر انجمن آسیایی در نیویورک سخنرانی  و خاطر نشان کرد که روابط چین و ایالات متحده در چند سال اخیر در سطح پایینی قرار داشته که تغییرات بزرگی برای مردم دو کشور و جهان همراه آورده است. گره اساسی این مسئله این است که ایالات متحده در شناخت چین، جهان و خود اشتباه کرده است. چه تحریک تقابل همه جانبه چه جوسازی رقابت استراتژیک، هر دو از مسیر درست روابط چین و آمریکا منحرف شده است.

وزیر خارجه چین با اشاره به راه صحیح برخورد دو کشور چین و آمریکا گفت: رئیس جمهور شی جین پینگ در این مورد پاسخ روشنی داده است که آن، احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری برد-برد است. این سه اصل، قضاوت مهمی است که از بررسی فراز و نشیب های روابط چین و آمریکا در بیش از نیم قرن گذشته به دست آمده و همچنین راه درستی برای ارتباط قدرت های بزرگ با یکدیگر در عصر کنونی است.


  • 2022/09/23 16:47:42
  • GMT+08:00
  • /