راه اندازی قویترین نیروگاه برق آبی در چین
2022/09/23 12:20:26

 

واحد شماره 8 نیروگاه برق آبی بای هه تان چین در تاریخ 22 سپتامبر با موفقیت دوره 72 ساعته بهره برداری آزمایشی خود را پشت سر گذاشت و رسماً به مرحله بهره برداری تجاری رسید و به این ترتیب دوازدهمین واحد این نیروگاه آبی با ظرفیت تولید یک میلیون کیلووات و یکصد و ششمین واحد برق آبی در مسیر رودخانه یانگ تسه به کار گرفته شد. با راه اندازی این واحد، ساحل چپ نیروگاه بای هه تان به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفت.

نیروگاه آبی بای هه تان واقع در حد فاصل استانهای سی چوان و یون نان در جنوب غربی چین، یکی از پردامنه ترین پروژه های نیروگاه آبی در دست اجرای چین است. این نیروگاه آبی از نظر فنی نیز دشوارترین پروژه برق آبی در حال ساخت در جهان به شمار می رود.

  • 2022/09/23 12:20:26
  • GMT+08:00
  • /