برگزاری نشست خبری "دستآوردهای حقوق بشری شین جیانگ چین" در ژنو
2022/09/23 17:01:06

22 سپتامبر به وقت محلی، درحاشیه پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،  منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ و هیات نمایندگی دائم چین در سازمان ملل متحد در ژنو به طور مشترک نشست خبری "دستاوردهای حقوق بشری شین جیانگ چین"  برگزار شد.

در نشست یادشده، شوکت یمین رییس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ گفت: "شین جیانگ هماهنگی و ثبات اجتماعی را مطابق با قانون حفظ می کند، ارتقاء توسعه اقتصادی با کیفیت بالا را تسریع می بخشد، به طور مداوم کیفیت زندگی مردم را تضمین می کند و آن را  بهبود می بخشد و وحدت قومی را تحکیم و توسعه می دهد و به طور کامل از باورهای مذهبی محافظت می کند و به حفاظت از فرهنگ سنتی برجسته اقوام مختلف اهمیت می دهد. شین جیانگ ضمن تسریع گام های گسترش، به کانال مهم مبادلات بین کشورهای "کمربند و جاده" تبدیل شده است. ما از همه دوستان برای بازدید بیشتر از شین جیانگ استقبال می کنیم تا دستآوردهای قابل توجهی در توسعه حقوق بشر در شین جیانگ حس کنند."

 چن شو، نماینده دائم چین در سازمان ملل در ژنو گفت که منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ چین همیشه به برتری مردم پایبند هستند و آرزوی مردم برای زندگی بهتر را هدف تلاشهای خود قرار می دهد. اعمال نفرت انگیز برخی کشورهای غربی با انگیزه های پنهان بی شک شکست خواهد خورد. وی افزود: "با تلاش های خستگی ناپذیر، توسعه اقتصادی و اجتماعی شین جیانگ و توسعه حقوق بشر این منطقه به دستاوردهای بی سابقه ای دست یافته است و مردم از همه اقوام زندگی بهتری نسبت به گذشته داشته اند اما برخی از کشورهای غربی، برای اهداف سیاسی، عمداً دستاوردهای حقوق بشری شین جیانگ را نادیده می گیرند و در مورد شین جیانگ شایعه سازی می کنند و دست به دروغ پراکنی و پخشکردن اطلاعات نادرست می زنند. این کشورها حقوق بشر را سیاسی و ابزاری می کنند و قصد دارند تقابل و تفرقه را در بسترهای چندجانبه حقوق بشر ایجاد کنند. اقدامات نفرت انگیز آنها با مخالفت قاطعانه جامعه جهانی مواجه شده و شکست خواهد خورد.

نمایندگان کشورهای در حال توسعه که در این نشست حضور داشتند، از دستاوردهای شین جیانگ چین در مبارزه با تروریسم و افراطی گری، توسعه، کاهش فقر، کمک به توسعه و حمایت از حقوق بشر و سایر زمینه ها بسیار قدردانی کردند و از موضع عادلانه چین در مورد شین جیانگ حمایت و مخالفت خود را با هرگونه مداخله در امور داخلی چین با استفاده از شین جیانگ اعلام کردند.

  • 2022/09/23 17:01:06
  • GMT+08:00
  • /