میزان تولید غلات چین در تابستان 2022 به 147.39 میلیارد کیلوگرم رسید
2022/09/23 16:41:44

تولید غلات تابستانی بیش از 21 درصد از تولید سالانه غلات چین را تشکیل می دهد. بر اساس داده های اداره ملی آمار، تولید غلات تابستانی کشور در سال 2022، به 147.39 میلیارد کیلوگرم رسید که نسبت به سال قبل 1.435 میلیارد کیلوگرم یعنی 1.0 درصد افزایش داشته است. در این میان، تولید گندم با رشد 1 در صد به 135.76 میلیارد کیلوگرم رسید.

  • 2022/09/23 16:41:44
  • GMT+08:00
  • /