از فراز آشیانه پرندگان به دریاچه بای یانگ دیان
2022/09/23 14:58:02

در این تصویر نمای هوایی زیبایی از دریاچه بای یانگ دیان در منطقه جدید شیونگ آن استان هه بی واقع در شمال چین به نمایش درآمده است. در سال های اخیر با توجه به بهبود کیفیت آب این دریاچه، تنوع گونه های زیستی آن نیز به میزان بسیار افزایش یافته است.

  • 2022/09/23 14:58:02
  • GMT+08:00
  • /