پایان کار ساخت پل ۶۱۲ متری
2022/09/22 16:37:03

کار ساخت این پل با خط آهن بی پارسنگ برای قطارهایی با حداکثر سرعت ۳۵۰ کیلومتر در ساعت و بزرگترین دهنه در میان پل های شبیه به خود روز  سه شنبه در هنگ جوئو منطقه گوانشی واقع در جنوب چین به پایان رسید. طول این پل ۶۱۲ متر است و دهنه اصلی آن ۳۳۰ متر طول دارد.


  • 2022/09/22 16:37:03
  • GMT+08:00
  • /