فصل برداشت کیوی
2022/09/22 16:28:21

باغداران بخش جوئو جای از توابع شهر شی آن، مرکز استان شا آن شی سخت مشغول برداشت محصول کیوی امسال هستند. 

این منطقه به عنوان «زادگاه کیوی» در چین شناخته می‌شود و توانسته با استفاده از شرایط ویژه زیست محیطی خود تبدیل به بزرگترین مرکز و پایگاه تولید کیوی در سراسر چین شود. 

  • 2022/09/22 16:28:21
  • GMT+08:00
  • /