روز بین المللی پاندای بزرگ
2022/09/22 16:13:00

امروز 22 سپتامبر روز بین المللی پاندا است که به ابتکار چین برای نجات پانداهای بزرگ مطرح شده است.  صورت گرد، "دایره های سیاه دور چشم،"  هیکل درشت و چاق ...، بیایید ببینید این توله پاندا چه قدر ناز است!

  • 2022/09/22 16:13:00
  • GMT+08:00
  • /